Prijava ispita za JUNSKI ISPITNI ROK počinje u PONEDELjAK 26. maja, i traje do 13. juna 2014. godine. JUNSKI ISPITNI  ROK  počinje 16. juna, i traje  do  04. jula  2014. godine.

Prijava ispita je obavezna, i neće se tolerisati naknadne prijave posle 13. juna. Termini za junski ispitni rok, bići blagovremeno dostavlјeni svim studentima  i  postavlјeni na sajt  Fakulteta.

Studentima koji nisu izmirili finansijska dugovanja prema Fakultetu i nisu isplatili školarinu za 2013/2014. godinu u celosti, neće biti omogućeno prijavlјivanje i polaganje ispita u junskom roku.

Dekan i svi zaposleni na Fakultetu za sport žele vam puno uspeha na ispitnom roku, kao i uspešan nastavak rada i školovanja u nastupajućoj školskoj godini.