Poštovani studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta za sport, zbog situacije uzrokovane poplavama u Srbiji, a uvažavajući preporuke Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Univerziteta u Beogradu, obustavljaju se sve nastavne obaveze na Fakultetu za sport planirane u radnoj sedmici 19. – 23. maj i prenose na sledeću radnu sedmicu.