Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ zajedno sa Udruženjem „Potkovica“ iz Beograda organizovao je prvu edukaciju iz oblasti „Terapije i aktivnosti pomoću konja“ u okviru programa obuke terapeuta, asistenta terapeuta i konjovodaca za sprovođenje terapije.

Posle pozdravnog govora dekanke Fakulteta za sport prof. dr Ivanke Gajić polaznicima ovog programa obratili su se Maja Marić, koordinator ove edukacije i gosti iz Slovenije Aleksander Goljevšček i Metka Demšar Goljevšček.

Maja Marić je upoznala polaznike sa njihovim ispitnim obavezama i posebno istakla:

– Ovo je prvi put da se ovakav projekat sprovodi na jednoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji. Terapija i akivnosti uz pomoć konja je model obrazovanja i delovanja koji je prepoznat u Evropskoj uniji i koji je akreditovan u Sloveniji. Na ideju da održimo edukaciju i obuku novih kadrova podstakao nas je projekat koji finansira Evropska unija i koji se sprovodi u Rumi, a rezultat svega toga bi trebalo da bude edukacija i uspostavljanje kvalitetne socijalne usluge. Projekat predstavlja interdisciplinarni pristup u kome je sport umrežen sa socijalnim uslugama, medicinom i obrazovanjem, a kao krajnji proizvod trebalo bi da dobijemo novu generaciju koja će biti osposobljena da stručno sprovodi ovakav vid terapije uz pomoć konja – konstatovala je Maja Marić.

 Ispred slovenačkog Zavoda „Nazaj na konja“ Aleksander Goljevšček govorio je o odnosu čoveka i konja kroz istoriju:

– Odnos i komunikacija između čoveka i konja traje već 6.000 godina. Danas se konj može koristiti u terapeutske svrhe, jer ima takav uticaj na čoveka, a sve to je i naučno dokazano. Terapija uz pomoć konja može se koristiti kao dopuna nekom klasičnom tretmanu. Nama je jako drago da smo sa ovim programom započeli edukaciju kadrova na Fakultetu za sport. Uvek je dobro kad jedna takva obrazovna insititucija prepozna kvalitetan program i pruži mu podršku, a da ne vidi u tome ličnu već isključivo društvenu korist. Nekoliko godina smo se dogovarali kako da ovaj program osmislimo i realizujemo. Ovo je samo prvi korak ka tome da se područje ovog vida terapije profesionalizuje i da terapija uz pomoć konja dobije svoje značajno mesto i u Srbiji. Prvi korak je uspešno napravljen i edukacija je u toku. Izuzetno nam je važno da kvalitetno obučimo dovoljan broj terapeuta kojima će korisnici usluga  imati mogućnost da pristupe i dobiju profesionalni nivo terapije.

O istoriji i razvoju područja terapije pomoću konja govorila je Metka Demšar Goljevšček, koja je i TPK terapeut. Upoznala je polaznike programa i sa terminologijom i metodama rada u ovom području:

-Prvu generaciju terapeuta za konje obučili smo 2008. godine. Ceo projekat smo osmislili da bismo oformili program za osbosobljavanje terapeuta i konjovodaca. Kako bismo uopšte pokrenuli ljude da rade sa konjima i vrše tearpije uz njihovu pomoć, u Sloveniji smo razvili ideju na osnovu koje je projekat nastao. U to vreme u državama bivših jugoslovenskih republika nije bilo sličnih programa, pa smo sa ovim vidom terapije morali da se upoznamo u Austriji, Nemačkoj i Švedskoj tokom 2006. godine. Program koji smo razvili najbliži je švedskom modelu, jer nam je delovao kao najučinkovitiji. Program smo predstavili na prvoj međunarodnoj konferenciji o terapeutskom jahanju koja je održana u Nemačkoj 2009. godine, a nakon toga dobili smo i sredstva za sprovođenje programa. Od tada ovaj program razvijamo i u Hrvatskoj i Srbiji – zaključila je Metka Demšar Goljevšček.