Prof. dr Srećko Jovanović

Obrazovanje:
– 1977 Diploma, Fakultet fizičke kulture u Beogradu;
– 1984 Magistratura, Fakultet fizičke kulture u Beogradu, tema „Uticaj osnovnih socio-ekonomskih faktora porodice i motivacije karate takmičara na uspešnost u ovom sportu“
– 1989 Doktorat: Fakultet fizičke kulture u Beogradu, teza: „ Uticaj osnovnih psihomotornih faktora na uspešnost u rešavanju simuliranih tipičnih zadataka sportske borbe u karateu “.

Nastavno iskustvo:
– Nastavnik na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 1990. godine;
– Honorarni nastavnik na u Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu od 1989. do 1994. na predmetu Specijalno fizičko obrazovanje;
– Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi;
– U stalnom zaposlenju od 1990. kao nastavnik, godine, na Fakultetu fizičke kulture (danas Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja): Borenja, Teorija i metodika borenja, Tehnologija sportskog treninga, Teorija sporta, Analitika i dijagnostika;
– U zvanje redovnog profesora izabran 2000. godine;
– Rukovodilac poslediplomskih studija odsek Sport i predavač na predmetima Teorija sporta, Tehnika i taktika;
– Predavač na doktorskim studijama na predmetu: „Primenjena istraživanja u fizičkom vaspitanju i sportu
– Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja od 2004. do 2008. godine.

Stručno iskustvo:
– Učešće u većem broju stručnih i naučnih skupova
– Član stručnih tela u Karateu (član Stručnog saveta Karate saveza Jugoslavije, Karate saveze Srbije i Crne Gore, predsednik Stručnog saveta, član Stručnog štaba karate saveza Beograda, član Edukacione komisije Karate federacije Srbije
– Učešće u pripremama svih reprezentativnih selekcija u karateu. Posebno se istakao kao član Stručnog štaba Karate federacije Srbije u realizaciji programa priprema reprezentativnih seniorskih karatista sa kojima je osvojio preko 20 medalja na evropskim i svetskim prvenstvima.
– Rukovodilac programa fizičke kulture i zamenik direktora u Sportskom centru „25. maj“, Beograd (od 1990. do 1998).

Projekti, knjige, objavljeni radovi:
– Rukovodilac i član tima u 6 istraživačkih projekata. Objavio 3 monografije, 3 udžbenika i preko 80 stručnih i naučnih radova (u nastavku prikazan detaljan pregled stručnih i naučnih aktivnosti).

E-MAIL: srecko.jovanovic@fzs.edu.rs