Doc. dr Adam Petrović – prodekan za nauku

Završio je Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Jagodini, smer matematički. Osnovne akademske studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu upisao je 2007. godine, a završio 2011. godine, smer fizičko vaspitanje, sa prosečnom ocenom 8.75. Zvanje koje je stekao – diplomirani profesor fizičkog vaspitanja. Završni rad odbranio je na predmetu Teorija sportskog treninga pod nazivom: Faktori koji utiču na taktiku u različitim sportskim granama. Mentor red. prof. dr Vladimir Koprivica.

Master studije završio je 2012. godine, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, prosečnom ocenom 9.78. Zvanje koje je stekao: master fizičkog vaspitanja i sporta. Master rad odbranio je na predmetu Teorija sportskog treninga pod nazivom: Faktori koji utiču na taktiku u šahu: teorijsko-empirijski aspekti. Mentor red. prof. dr Vladimir Koprivica.

Prvu godinu doktorskih akademskih studija završio je 2013. godine, kao najbolji student godine sa prosečnom ocenom 9.50, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Studijski program: Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije.

Drugu godinu doktorskih akademskih studija završio je 2014. godine, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, kao najbolji student godine sa prosečnom ocenom 10.00. Studijski program: Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije.

Treću godinu doktorskih akademskih studija završio je 2016. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu prosečnom ocenom 10.00. Studijski program: Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije.

Doktorske akademske studije završio je 2018. godine, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na predmetu Teorija sportskog treninga pod nazivom: TEORIJE SPORTSKOG TRENINGA: mogućnosti ocenjivanja i upoređivanja. Mentor red. prof. dr Vladimir Koprivica.

Radno iskustvo
• Nastavnik-predavač na predmetu Teorija sportskog treninga sa antropomotorikom na Sportskoj akademiji Beograd (na ovom predmetu radi od prvog semestra školske 2015/2016 godine).
• Nastavnik-predavač na predmetu Tehnologija i metodika sportskog treninga na Sportskoj akademiji Beograd (na ovom predmetu radi od drugog semestra školske 2015/2016 godine).
• Kao recenzent učestvovao je u radu poznatog međunarodnog časopisa International Journal of Performance Analysis in Sport (M23) koji objavljuje kardifska škola sporta (eng. Cardiff School of Sport), država Vels.
• Više puta kao mentor i član komisije učestvovao je u izradi završnih radova na Sportskoj akademiji Beograd.
• Kondicioni trener u KK Dinamik Beograd – 2017/2018g. – Juniorski i seniorski tim.
• Kondicioni trener KK Partizan Beograd – 2017g. – seniorski tim
• Godinu dana, kao student, radio je u biblioteci Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu.
• Tri godine radio je u praksi fizičkog vaspitanja sa decom predškolskog i mlađeškolskog uzrasta.
• Bio je zamenik glavnog urednika u časopisu: Serbian Journal of Sports Sciences.

Znanje jezika
a) prvi strani jezik – ruski
b) drugi strani jezik – engleski
Usavršavanje ruskog jezika 2014. godine na Petrozavodskom državnom univerzitetu, Republika Karelija – Država Ruska Federacija.

Ostale aktivnosti
• Šest godina, kao student, bio je stipendista Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.
• Kao pozivni predavač održao dva predavanja trenerima koji su učestvovali na tradicionalnom međunarodnom košarkaškom turniru za mlađe kategorije „Osečanski pobednik“.

Termin konsultacija: Utorak 11-12h

E-MAIL: adam.petrovic@fzs.edu.rs