Beograd, 19.05.2016.

U skladu sa svojom misijom i postavljenim ciljevima Fakultet za sport nastavlja sa aktivnostima u svrhu unapređenja stručnog rada u sportu. Rezultat takvog angažovanja i velikog truda svih zaposlenih je i akreditacija jednogodišnjeg master studijskog programa Trener u sportu. Na taj način produžena je vertikala akademskog obrazovanja sportskih trenera, koji nakon stečenog zvanja diplomirani trener u sportu sada imaju mogućnost da svoje obrazovanje podignu na viši nivo i steknu zvanje master trener u sportu, što Fakultet za sport čini jedinstvenom visokoobrazovnom ustanovom, ne samo na prostoru exYU već i šire.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je Odluku o akreditaciji donela na sednici održanoj 22. 04. 2016. godine kada je utvrđeno da Fakultet za sport ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Upisna kvota iznosi 25 studenata, a po zavšetku studija stiče se 60 ESPB i zvanje MASTER Trener u sportu.

Upis prve generacije studenata vršiće se od 22. juna do 18. jula.

Da podsetimo, Fakultet za sport uspešno realizuje nastavu na dva master studijska programa (Menadžment u sportu i Menadžment u turizmu i rekreaciji) koji su akreditovani 12. 12. 2014. godine.

Uverenje o akreditaciji možete pogledati OVDE.