Fakultet za sport je primarno opredeljen ka modernim modelima školovanja, uz negovanje najboljih, tradicionalnih, osobina srpskog školskog sistema. Insistirajući, uz to, i na praktičnoj nastavi, strateški je orjentisan ka stvaranju upotrebljivog i kompetentnog kadra, neophodnog savremenom sportu.

Kako bi bio dosledan na zacrtanom putu, Fakultet za sport je, krajem 2013. godine, istovremeno ušao u dva potpuno neizvesna projekta. Prvi, čiji uspeh je bio neophodan za eventalni uspeh drugog, je pokretanje inicijative za izmene i dopune Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, u polju Društveno humanističke nauke, oblasti Fizičko vaspitanje i sport, sa ciljem uvođenja novih akademskih i naučnih naziva u oblasti sporta, kao osnovni preduslov za budući kvalitetniji stručni rad u srpskom sportu, što je bio i jednoglasan zaključak stručne tribine koja je prethodno organizovana na fakultetu, i na kojoj su učešće uzeli ugledni naučni i sportski radnici, sportski stručnjaci i novinari.

Drugim projektom Fakultet za sport je pokrenuo proces akreditacije za svoja tri programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija na nivou od 240 ESPB i dva programa jednogodišnjih diplomskih ili, popularnije rečeno, master akademskih studija, nivoa 60 ESPB. Kandidovani programi osnovnih akademskih studija su Trener u sportu, Menadžment u sportu i Sportsko novinarstvo, a master akademskih studija, Menadžment u sportu i Menadžment u turizmu i rekreaciji, i da bi njihova akreditacija uopšte došla u razmatranje potrebno je bilo da se prethodno uspešno okonča prvi projekat, pošto postojeći sistem nije prepoznavao sportske trenere sa akademskim diplomama, uopšte nije prepoznavao sportske novinare, a sportske menadžere je tretirao u okviru opšteg menadžmenta.

Nakon nepune godine i sprovedene kompletne procedure, od Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), preko njene Radne grupe, koju su činili dekani Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i prodekan za nastavu Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, do Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, koji je na svojoj 84. sednici, od 20.10.2014. godine, doneo odluku da se izmeni i dopuni Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, onako kako je i predloženo.

U međuvremenu, krajem avgusta 2014. godine, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) je uputila akt upozorenja Fakultetu za sport zbog određenih formalnih nedostataka, ali i zbog neusklađenosti predviđenih akademskih naziva sa postojećom Listom i dala rok od 90 dana da se ti nedostaci otkolone.

Poštujući odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Fakultet za sport je sve predočene nedostatke otklonio, sačekao odluku Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva i njome kompletirao svoj odgovor KAPK-u.

Na sednici održanoj 12.12.2014. godine KAPK je doneo odluku o akreditaciji svih pet studijskih programa koje je kandidovao Fakultet za sport. Samim tim, po prvi put kod nas, ispunjeni su uslovi i stvorene mogućnosti da se treneri u sportu školuju na akademskim nivoima studija, do nivoa doktorskih studija i sticanja naziva doktor nauka u sportu, da se sportsko novinarstvo prepozna i prizna kao posebno zanimanje i omogući mu se, takođe, akademska prohodnost na svim nivoima studija, a sportskim menadžerima prizna specifičnost profesije.

Sve navedeno upućuje na činjenicu da je Fakultet za sport, u ovom kratkom periodu, svojim naprednim idejama, znanjem i velikim radom, a pre svega iskrenom željom da doprinese razvoju i napretku srpskog sporta, uspeo da postane jedina visokoškolska ustanova u regionu koja ima akreditovane studijske programe četvorogodišnjih osnovnih, i master akademskih studija, za ključna zanimanja potrebna savremenom sportu. Budući diplomirani treneri u sportu, diplomirani novinari u sportu i diplomirani menadžeri u sportu, svoja znanja i veštine moći će da stiču i razvijaju, po najvišim obrazovno-naučnim standardima, na jednom mestu, i to u Srbiji, na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu.