Prof. dr Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović je vanredni profesor za oblasti društvenih nauka i kulturologije i komunikologije na Fakultetu za Sport Univerziteta Union u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (uporedna književnost i teorija književnosti, nauka o književnosti). Doktorat na temu kulturologije i usmene tradicije Balkana odbranio 2012. godine je na Univerzitetu u Notingemu u Engleskoj. Učestvovao je na međunarodnim naučnim konferencijama i držao predavanja po pozivu u Kembridžu, Notingemu, Glazgovu, Los Anđelesu, Pragu, Zagrebu, Korči, Banja Luci itd. Radio je kao urednik na Trećem programu Radio Beograda, saradnik Instituta za književnost i umetnost, i predavač na Katedri za slavistiku Univerziteta u Notingemu. Objavlјuje radove iz oblasti kulturologije, usmene tradicije Balkana, teorije književnosti i rodnih studija, a povremeno piše i za Beton, Danas i internet portale u regionu.

E-MAIL: apavlovic@fzs.edu.rs