MA Andrea Antonijević – nastavnik španskog jezika

Andrea Antonijević je rođena 1989. godine, u Smederevskoj Palanci, gde završava osnovnu i srednju školu kao nosilac Vukove diplome. Takođe, dugogodišnji je član ženskog košarkaškog tima „Karađorđe“.

Osnovne studije, smer Španski jezik i hispanske književnosti, započinje 2008. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a poslednju godinu studija pohađa na Univerzitetu u Granadi, u Španiji. Master studije završava odbranom rada iz primenjene lingvistike: Španski jezik u obrazovnom sistemu Srbije koji je podrazumevao i sprovođenje projekta Promocija uvođenja španskog jezika u osnovne škole u Smederevskoj Palanci.

Nakon završenih master studija, upisuje doktorske na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je ujedno angažovana kao saradnica u nastavi od 2014. do 2017 godine. Tokom svog rada na Fakultetu učestvuje i na projektu Enter your Future u sklopu AIESEC organizacije koji je obuhvatao radionice u cilju promovisanja neformalnog obrazovanja. Angažovanje je podrazumevalo obuku učesnika projekta.

Pored toga, jedan je od osnivača Obrazovnog centra Esperanto gde radi kao direktor nastave i predavač španskog i engleskog jezika. Tokom svog višegodišnjeg rada, nastavlja stručno usavršavanje kroz učešće u mnogobrojnim konferencijama, seminarima i radionicama.

E-MAIL: andrea.antonijevic@fzs.edu.rs