Beograd 01.10.2015. godine.

Ozbilјne sportske organizacije, koje planiraju najveće takmičarske domete, ne propuštaju ništa slučaju. Da je Atletski savez Srbije upravo takva organizacija dokazuje organizacija 1. Stručne tribine sa temom „Atletika juče, danas, sutra“ koju su organizovali u saradnji sa Fakultetom za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ na Novom Beogradu. Fakultetski amfiteatar bio je mali da primi sve zainteresovane atletske stručnjake koje je okupila svest da jedino znanje i nauka mogu dati jasne odgovore i ponuditi najpraktičnija rešenja u kompleksnom procesu stvaranja budućih šampiona.

Prisutne su pozdravili i poželeli im uspešan rad generalni sekretar ASS, gospodin Slobodan Branković, potpredsednik trenerske organizacije Evrope, dr Dane Korica i predsednik Saveta Fakulteta za sport, gospodin Bojan Sekulić. Sva trojica su izrazili zadovolјstvo što nedavno potpisani sporazum o saradnji između ASS i Fakulteta za sport daje rezultate i da može poslužiti kao primer drugim granskim savezima.

Organizacija tribine je jedna od aktivnosti Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije, koji nastoji da nauka i naučne činjenice nađu veću primenu u stručnom radu u atletici. Da bi tako i bilo, tribinu je prvi moderirao član Stručnog saveta, Goran Obradović, viši sportski trener za atletiku i fizičku pripremu koji je, kao trener Ivane Španović, apsolutno nepretendiciozno obradio temu „Kako do medalјe na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama?“ Nakon njega reč je uzeo predsednik Stručnog saveta i glavni moderator tribine, prof. dr Franja Fratrić, govoreći o klјučnoj temi – „Dijagnostika i selekcija u atletici“. Prof. dr Višeslav Krsmanović u atletici je više od 50 godina, kao takmičar ili trener, a ponajviše kao sociolog sporta, pa je svojom temom „Razvoj karijere atletičara“ bio jednako pažlјivo saslušan kao i njegovi prethodnici, kolege iz Stručnog saveta. Prof dr. Mithad Blagajac je govorio o opterećenju i oporavku atletičara, a Dr. Nikola Čikiriz o primeni barokomore kod oporavka sportista.

Ne manje važno pitanje, za sve prisutne trenere je i da se u potpunosti upoznaju sa sistemom licenciranja i edukacije atletskih trenera u Republici Srbiji, a o tome su ih detalјno informisali Prof. dr Branko Bošković i dipl. menadžer Predrag Momirović, sekretar komisije za licenciranje atletskih trenera.

U zaklјučnom delu tribine najavlјene su naredne aktivnosti ASS i Fakulteta za sport na planu dalјe edukacije atletskih stručnjaka, prvenstveno stručnog osposoblјavanja operativnih menadžera i tehničkih sekretara.

Rad tribine je završen podelom sertifikata i prigodnim koktelom.