Rođena je 1. maja 1977. godine u Beogradu. Kao đak generacije završila je srednju Građevinsko-tehničku školu u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i bila student generacija sa presčnom ocenom 9,21 i prva iz generacije stekla zvanje diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju.

Magistrirala je komunikologiju takođe na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala i stekla zvanje doktora političkih nauka. Od 2012. godine ima i zvanje naučnog saradnika Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Radila je kao novinar u brojnim redakcijama i edukator na seminarima Istraživačke stanice Petnica. U Saveznom ministarstvu pravde obavljala je funkciju savetnika za informaciono-dokumentacionu delatnost u Odseku za informatičku podršku Saveta ministara i njegovih organa uprave, a od 2004. godine angažovana je u Ministarstvu finansija Republike Srbije kao organizator rada stručno-operativnih poslova.

Autor je brojnih naučnih radova i učesnik velikog broja seminara i naučnih skupova.

E-mail: bvitkovic@gmail.com