Poštovane kolege, kako se bliže Novogodišnji i Božićni praznici, koji uslovljavaju i određene izmene u režimu rada Fakulteta, važno je da se informišete o sledećem:

  • Poslednji nastavni dan u tekućoj kalendarskoj godini je 26. decembar.
  • Božićni raspust traje od 29. decembra 2014. do 11. januara 2015. godine.
  • Prvi nastavni dan u narednoj – 2015. godini je 12. januar.
  • Prijave ispita za Januarski ispitni rok traju od 12. do 30. januara.
  • Januarski ispitni rok će se sprovesti od 02. do 22. februara 2015. godine.
  • Studenti koji imaju status vrhunskog sportiste ili sportskog stručnjaka, a koji ne mogu da pristupe polaganju ispita u redovnom Januarskom ispitnom roku, treba da do 30. januara dostave zahteve za polaganje ispita u termninima kada će moći da pristupe polaganju ispita.

Ukoliko neko od kolega ima bili kakvih nejasnoća, molimo da se javi Studentskoj službi.

Istovremeno, ljubazno pozivamo one studente koji nisu izmirili dospele finansijske obaveze, da to učine do petka, 26. decembra 2014. godine.

Beograd, 17. decembar 2014. godine.

Studentska služba