Mr Bogdan Stojanović

Diplomirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sa najvišim ocenama. Na istom fakultetu uspešno je završio master studije međunarodne bezbednosti sa prosečnom ocenom 10.0. Položio je sve ispite na doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka – odeljenje za međunarodne i evropske studije, gde trenutno radi na izradi svoje doktorske disertacije baveći se problemima nuklearne (de)proliferacije. Radio je duže od 4 godine kao savetnik u Ministarstvu pravde Republike Srbije, gde je bio zadužen za bezbednosno-operativne poslove u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Objavio je više naučnih članaka, uključujući i svoju prvu naučnu monografiju pod nazivom „Ravnoteža nuklearne moći između SAD i Rusije (SSSR)“. Knjiga je ocenjena kao udžbenik za nuklearna pitanja od strane vodećih eksperata za bezbednost.

Bogdan je predavač po pozivu na više univerziteta i učesnik brojnih ekspertskih konferencija. Na Fakultetu za sport zadužen je za predmet pod nazivom „Bezbednost u sportu“.

Bio je aktivni vaterpolo igrač u VK Partizan i VK Beograd duže od 8 godina. Iako na rekreativnom nivou i danas veliki deo svog slobodnog vremena posvećuje sportu. Osim bezbednosnih tema bavi se i studijama lobiranja u međunarodnim odnosima. Takođe, osnivač je i prvi predsednik Lajons kluba Beograd Lumo, srpskog ogranka najveće svetske humanitarne organizacije Lions Clubs International-a. Piše i uređuje veoma čitani internet portal www.bogdanstojanovic.com.