Doc.dr Bojana Milićević Marinković rođena je 1982.godine u Beogradu. Nakon završene Srednje ekonomske škole u Šapcu, upisuje Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Nakon diplomiranja na osnovnim studijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, studijsko obrazovanje nastavlja na master studijama na matičnom fakultetu koje završava 2012.godine. Doktorske studije nastavlja na Fakultetu za sport i psihologiju, Univerziteta Edukons u Novom Sadu, gde je 2021.godine odbranila doktorsku disertaciju na temu „Uticaj adaptiranog programa malog fudbala na sposobnost motornog učenja i psihosocijalni status osoba sa Daunovim sindromom“.

Bila je član stručnog saveta Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda; član radne grupe za izradu Strategije razvoja sporta na teritoriji grada Beograda za period od 2016.do 2018.godine i član Programske komisije Sekretarijata za sport i omladinu od 2020.do 2022.godine. U periodu od 2006.godine do 2008.godine bila je radno angažovana na mestu radnog terapeuta u Dnevnim boravcima za decu ometenu u razvoju Šekspirova i Čukarica.

Tokom studiranja povremeno je bila angažovana u organizaciji velikih sportskih takmičenja, a svoju profesionalnu karijeru počinje 2006.godine gde je radila na mestu stručnog saradnika u Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograda sve do 2012.godine; od 2009. do 2010.godine radila je kao stručni saradnik u Sekretarijatu za sport i omladinu Skupštine grada Beograda, a od 2010.godine stalno radno je zaposlena kao samostalni savetnik u sportu u Sportskom savezu Beograda.

U radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom opredelila je svoje interesovanje pa je učestvovala u mnogim projektima kao što su: „Zid je sada iza nas“ (tač ragbi za decu sa L.Down Sindromom); Active Day za decu sa smetnjama u razvoju; idejni tvorac i koordinator projekata „Znanjem za jednakost i ravnopravnost“ i „Šampioni“ KMF „Mungosi“ pod pokroviteljstvom UEFA fondacije i Fudbalskog saveza Srbije. Osnivač je Sportske akademije „Swimbo“ za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Autor je preko 20 radova saopštenih na nacionalnim i međunarodnim skupovima i obljavljenih u nacionalnim i međunarodnim časopisima.