Faculty

Home/Faculty
22. 06. 2021.

Jovana Vulinović

Jovana Vulinović Jovana Vulinović studentkinja je na master akademskim studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Prosečna ocena tokom studiranja na osnovnim akademskim studijama je 9.31.

22. 06. 2021.

Stefan Uzunović

Stefan Uzunović Stefan Uzunović je apsolvent osnovnih akademskih studija na smeru Menadžer u sportu. Prosečna ocena tokom studiranja je 9.97 na dan potpisivanja Ugovora o izvođenju nastave u svojstvu saradnika van radnog odnosa-demonstratora.

22. 06. 2021.

Katarina Trnjaković

Katarina Trnjaković  studentkinja je na master akademskim studijama na smeru Menadžment u turizmu i rekreaciji. Prosečna ocena tokom studiranja na osnovnim akademskim studijama je 9.42.

22. 06. 2021.

Petar Koprivica

Petar Koprivica student je treće godine osnovnih akademskih studija na smeru Trener u sportu. Prosečna ocena tokom studiranja je 9.85 na dan potpisivanja Ugovora o izvođenju nastave u svojstvu saradnika van radnog odnosa-demonstratora.

22. 06. 2021.

Filip Ljubisavljević

Filip Ljubisavljević student je treće godine osnovnih akademskih studija na smeru Sportsko novinarstvo. Prosečna ocena tokom studiranja je 9.67 na dan potpisivanja Ugovora o izvođenju nastave u svojstvu saradnika van radnog odnosa -  demonstratora.

22. 06. 2021.

Anđelija Ratić

Anđelija Ratić studentkinja je treće godine osnovnih akademskih studija na smeru Sportsko novinarstvo. Prosečna ocena tokom studiranja je 9.13 na dan potpisivanja Ugovora o izvođenju nastave u svojstvu saradnika van radnog odnosa-demonstratora.

22. 06. 2021.

Marko Čulić

Marko Čulić Marko Čulić je apsolvent osnovnih akademskih studija na smeru Menadžer u sportu. Prosečna ocena tokom studiranja je 10.00 na dan potpisivanja Ugovora o izvođenju nastave u svojstvu saradnika van radnog odnosa-demonstratora.

22. 06. 2021.

Dušan Krstić

Dušan Krstić student je treće godine osnovnih akademskih studija na smeru Sportsko novinarstvo. Prosečna ocena tokom studiranja je 8.75 na dan potpisivanja Ugovora o izvođenju nastave u svojstvu saradnika van radnog odnosa-demonstratora.

Go to Top