Delegacija Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ učestvovala je na trodnevnoj naučnoj konferenciji „Međunarodni dani“ u organizaciji Mađarskog univerziteta za sportske nauke u Budimpešti.

Naš Fakultet predstavljali su Bojan Sekulić, predsednik Saveta Fakulteta za sport, prof. dr Nebojša Čokorilo, dekan Fakulteta za sport i doc. dr Adam Petrović, prodekan za nauku.

Ovo je bila prilika da se nastavi saradnja sa Mađarskim univerzitetom za sportske nauke u Budimpešti, sa kojim je u januaru ove godine potpisano pismo o namerama. Delegaciju našeg Fakulteta dočekao je rektor prof. dr Tamaš Šterbenc sa svojim saradnicima.

Dogovoreno je da dva fakulteta sarađuju kroz organizovanje seminara i kurseva, kao i kroz razmenu profesora i nastavnika. Konkretno Fakultet za sport i Mađarski univerzitet za sportske nauke u prvoj fazi sarađivaće kroz četiri oblasti: psihologiju sporta, nutricionizam, diplomatiju u sportu i strane jezike.

Prvi korak biće projekat vezan za psihologiju sporta i pet studenata sa Fakulteta za sport sa doc. dr Ivanom Zubić boraviće u Budimpešti.

„Bio je ovo još jedan uspešan korak u međunarodnoj saradnji sa drugim fakultetima i taj trend širenja i uspostavljanja novih kontakata je prisutan u celom svetu. Pored razgovora sa čelnim ljudima Mađarskog univerziteta za sportske nauke uspostavljen je kontakt i sa delegacijama fakulteta iz Sjedinjenih Američkih Država i Grčke“, istakao je doc. dr Adam Petrović, prodekan za nauku.

Fakultet za sport već ima potpisane sporazume sa srodnim fakultetima iz čitavog regiona (Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora), zatim uspostavljanju saradnju sa sportskim fakultetima iz Rusije, Bugarske, Rumunije i Poljske, kao i članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije.