Nastavni kadar Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ izuzetno je cenjen, pa su naši profesori često učesnici naučnih skupova i tribina. U prilog tome svedoči i podatak da je Sportski savez grada Kraljeva nakon obnovljavanja svog rada za prvi edukativni seminar kao predavača izabrao upravo profesora sa našeg fakulteta. Reč je o doc. dr Adamu Petroviću sa predmeta Teorija sportskog treninga i Antropomotorika koji je tokom seminara za trenere i sportske radnike sa teritorije grada Kraljeva odžao dva predavanja.

Prvo predavanje bilo je na temu „Mirkostruktura pripreme sportista“, dok se drugo predavanje odnosilo na „Periodizaciju sportskog treninga i strukturu i sadržaj neposredne pripreme sportista za glavna takmičenja“. Predavanja su održana u novoj, velikoj hali Sportskog centra „Ibar“.