Već tri godine doc. dr Nemanja Ćopić, profesor na našem Fakultetu na Katedri za trenere u sportu, kao stručni saradnik učestvuje u ambicioznom projektu pod nazivom „NTC učionice“ koji je pokrenuo Sekretarijat za društvene delatnosti Grada Kikinde u saradnji sa „Sport Screening“. Ovaj program predstavlja deo Strategije razvoja sporta ovog vojvođanskog grada i u njegov rad su uključena deca uzrasta od šest do devet godina. U protekle tri godine kroz „NTC učionica“ testirano je 1000 mališana, a prema rečima doc dr Nemanje Ćopića, podaci koji su tom prilikom prikupljeni su dragoceni:

– Tokom prethodne tri godine vršeno je praćenje motorički i morfoloških parametara, a rezultati pokazuju da oko 27 odsto spada u grupu gojazne i ekstremno gojazne dece. To je vrlo negativna statistika koji nam kazuje da moramo da reagujemo u cilju fizičke aktivacije dece kako bismo na preventivan način brinuli o zdravlju populacije. Takođe, moram da naglasim i da su testiranjem identifikovana i talentovana deca za sport. Grad Kikinda, na čijoj teritoriji su vršena testiranja, treba posebnu pažnju da obrati na obe grupe dece i da potencijalne talente polako usmerava na određene sportove, a pasivnu decu uključi u neki vid fizičkog vežbanja. Ono što je zabrinjavajuće je da čak 50 odsto mališana nema dodatnu fizičku aktivnost – kaže Ćopić i dodaje:

– U okviru ovog projekta radi se u četiri NTC učionice, košarkaškoj teniskoj, atletskoj i odbojkaškoj i to po programu nacionalnih granskih saveza koji su implementirani u NTC sistem vežbanja, a program se bazira na rotaciji, ravnoteži, fonoj grafomotorici i akomodaciji oka. Cilj „NTC učionica“ je da se pokaže da je fizička aktivnost kod dece neophodna, zatim da se formiraju sportski kartoni za svako dete, samim tim i kreira jedinstevena baze podataka, a dugoročan cilj je da program obuhvati kompletnu teritoriju gradske uprave Kikinda i da se on proširi na druge uzrastne grupe kako bi se radila sportska usmeravanja talentovane dece na određene sportske grane – konstatovao je doc. dr Ćopić koji će nastaviti sa daljim radom na ovom projektu.