Podizanje nivoa stručnog rada sa sportistima i permanentna edukacija sportskih stručnjaka jedan su od osnovnih preduslova za uspehe srpskog sporta i u budućnosti. Kao visokoobrazovna ustanova Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ tom segmentu poklanja veliku pažnju i konstantno širi krug svojih partnera sa kojima bi se razvijali različiti edukativni programi.

U cilju unapređenja stručnog rada u sportu Republike Srbije i kvalitetnijeg protoka i razmene savremenih znanja i iskustava Fakultet za sport poptisao je ugovor o saradnji sa Strukovnom organizacijom „Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu“.

– Ideja je da realizujemo zajedničke programa stručnog osposobljavanja, kongrese, stručne konferencije, zimske i letnje naučne skupove, stručna usavršavanja. Takođe, želimo da unapredimo i edukacija vaših studenata iz oblasti sportova na snegu kroz zajedničke seminare koje ćemo realizivati u našim zimskim centrima. Planirano je i učešće na međunarodnim skupovima i tribinama iz oblasti zdravih stilova života i sportova na snegu – istakao je profesor Vlado Stijepović, predsednik strukovne organizacije „Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu“ i potom najavio prvu zajedničku aktivnost:

– U martu ćemo organizovati stručni skup na Kopaoniku. Tema će biti sportovi na snegu u osnovnim i srednjim školama i školama za učenike sa smetnjama u razvoju. Sa ponosm želim da istaknem i da je naša strukovna organizacija član međunarodne asocijacije instruktora skijanja u školama i univerzitetima pod nazivom IVSS – rekao je Stijepović.

Ovim ugovorom o saradnji predviđeno je i da Fakultet za sport bude zastupljen u stručnoj komisiji Srpskog udruženja učitelja i trenera sportova na snegu, a naš predstavnik biće MA Aco Gajević.

Srpski skijaši nemaju zapaženih rezulztata na svetskoj sceni, ali profesor Stijepović je uveren u bolju budućnost:

– Mislim da srpsko skijanje ima lepu perspektivu, jer posedujemo tri ozbiljna zimska centra, a to su Kopaonik, Zlatibor i Stara planina. Potrebo je raditi na popularizaciji sportova na snegu u okviru škola, kroz nastavu aktivnosti u prirodi kako bi ovaj sport imao bolje rezultate nego što sada ima – zaključio je Stijepović.