Prof. dr Nemanja Ćopić
Rukovodilac Naučno istraživačke laboratorije

Nemanja Ćopić je rođen 25.12.1985. godine u Kikindi. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na kojem je 2010. završio master studije, a 2015. godine doktorirao u okviru studijskog programa „Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije“.

Svoje prvo stručno radno iskustvo, kao saradnik doktorand, stekao je u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu od 2012. do 2013. godine. Razvoj i unapređenje svoje karijere nastavlja na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu kao asistent od 2014. godine, sve do 2016. kada je izabran u zvanje docenta. Na istoimenom fakultetu od 2019. izabran je za prodekana za nastavu.

Tokom svog rada na Fakultetu za sport, bio je angažovan i kao:

  • Moderator na međunarodnim konferencijama „Žene u sportu“ i „Sport, zdravlje, životna sredina“ (2016–2019);
  • Recenzent i član organizacionog odbora u naučnom časopisu “Sport, zdravlje, životna sredina“ (2014) i „Sport i biznis“ (2016);
  • Mentor na izradi diplomskih i master radova na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ od 2016.

Na poziv rektorskog saveta Nacionalne sportske akademije “Vasil Levski” iz Sofije, 2015. godine je tokom studijske posete učestvovao u funkconalnim i motoričkim testiranjima.

Nezavisno od svoje matične ustanove, Fakulteta za sport, do sada je bio angažovan i kao saradnik na projektima:

  • „Praćenje fizičkih sposobnosti učenika osnovne škole u nastavi fizičkog vaspitanja“; „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni, i vaspitni status populacije Republike Srbije“ (br. III47015);
  • „NTC učionica – jedinstveni sistem vežbanja“ za predškolski i mlađi školski uzrast koji se sprovodi na teritoriji Opštine Kikinda“ (2015–2019);
  • RYCO 3×3 High School basketball tournament u Srbiji 2020. godine.

Do 2020. godine je objavio preko 20 referentnih jedinica i to u časopisima: međunarodnog značaja – 5, nacionalnog značaja – 5, zbornicima međunarodnog značaja – 10.

Objavio je knjigu pod nazivom „Predikcija visine skoka kod odbojkašica“ u izdavaštvu Fakulteta za sport.  

Prof. dr Nemanja ĆOPIĆ
Dijagnostika u sportu
Kondicioniranje sportista po izabranom sportu
Programiranje takmičarske forme

Tel:  +381 11 404 40 56
e-mail: nemanja.copic@fzs.edu.rs
https://rs.linkedin.com/pub/nemanja-copic/b9/602/813