Nemanja Ćopić

Assoc. Prof. Nemanja Ćopić, PhD, Head of the scientific research laboratory

Nemanja Ćopić was born on December 25th 1985 in Kikinda. He graduated in 2009 from the Faculty of Sport and Physical Education in Belgrade, graduated with M.A. in 2010 and received a Ph.D. in 2015 within the study programme Experimental methods of human locomotion research.

His first professional work experience was as an associate doctorand at the College of Sports and Health in Belgarde from 2012 to 2013. His further career development and advancement continues at the Faculty of Sport, University Union-Nikola Tesla in Belgrade as an assistant from 2014 to 2016 when he was elected for the post of assistant professor. At the same faculty he was elected to the post of the vice-dean of academic affairs.

During his work at the Faculty of Sport, he was engaged as:

 • Conference moderator  “Women in Sport” and “Sport, health, environment” (2016–2019);
 • Member of the organizing committee in the scientific journal “Sport, health, environment” (2014) and “Sports and Business” (2016)
 • Thesis mentor for graduate and master students at the Faculty of Sport, University Union-Nikola Tesla in Belgrade

Independent from Faculty of Sport, he was engaged as an associate in following projects:

 • “Monitoring the physical abilities of elementary school students”
 • “The effects of applied physical activity on musculoskeletal system, metabolic, psychosocial and educational status of the population of the Republic of Serbia” (no. III47015);
 • “NTC classroom – unique training system” for preschool and younger school age which is implemented on the territory of the municipality Kikinda (2015–2019);
 • RYCO 3×3 High School basketball tournament in Serbia in 2020

He has published 20 reference materials in magazines: of international significance – 5, national significance – 5, catalogues of editions of international significance – 10.

RESEARCH PAPERS

Tel: +381 11 404 40 56
e-mail: nemanja.copic@fzs.edu.rs
https://rs.linkedin.com/pub/nemanja-copic/b9/602/813

2021-11-10T12:03:04+01:00

Prof. dr Nemanja Ćopić
Rukovodilac Naučno istraživačke laboratorije

Nemanja Ćopić je rođen 25.12.1985. godine u Kikindi. Diplomirao je 2009. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, na kojem je 2010. završio master studije, a 2015. godine doktorirao u okviru studijskog programa „Eksperimentalne metode istraživanja humane lokomocije“.

Svoje prvo stručno radno iskustvo, kao saradnik doktorand, stekao je u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu od 2012. do 2013. godine. Razvoj i unapređenje svoje karijere nastavlja na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu kao asistent od 2014. godine, sve do 2016. kada je izabran u zvanje docenta. Na istoimenom fakultetu od 2019. izabran je za prodekana za nastavu.

Tokom svog rada na Fakultetu za sport, bio je angažovan i kao:

 • Moderator na međunarodnim konferencijama „Žene u sportu“ i „Sport, zdravlje, životna sredina“ (2016–2019);
 • Recenzent i član organizacionog odbora u naučnom časopisu “Sport, zdravlje, životna sredina“ (2014) i „Sport i biznis“ (2016);
 • Mentor na izradi diplomskih i master radova na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ od 2016.

Na poziv rektorskog saveta Nacionalne sportske akademije “Vasil Levski” iz Sofije, 2015. godine je tokom studijske posete učestvovao u funkconalnim i motoričkim testiranjima.

Nezavisno od svoje matične ustanove, Fakulteta za sport, do sada je bio angažovan i kao saradnik na projektima:

 • „Praćenje fizičkih sposobnosti učenika osnovne škole u nastavi fizičkog vaspitanja“; „Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni, i vaspitni status populacije Republike Srbije“ (br. III47015);
 • „NTC učionica – jedinstveni sistem vežbanja“ za predškolski i mlađi školski uzrast koji se sprovodi na teritoriji Opštine Kikinda“ (2015–2019);
 • RYCO 3×3 High School basketball tournament u Srbiji 2020. godine.

Do 2020. godine je objavio preko 20 referentnih jedinica i to u časopisima: međunarodnog značaja – 5, nacionalnog značaja – 5, zbornicima međunarodnog značaja – 10.

Objavio je knjigu pod nazivom „Predikcija visine skoka kod odbojkašica“ u izdavaštvu Fakulteta za sport.  

Prof. dr Nemanja ĆOPIĆ
Dijagnostika u sportu
Kondicioniranje sportista po izabranom sportu
Programiranje takmičarske forme

Tel:  +381 11 404 40 56
e-mail: nemanja.copic@fzs.edu.rs
https://rs.linkedin.com/pub/nemanja-copic/b9/602/813

 

2022-03-28T22:07:20+02:00
Go to Top