DRUGI upisni rok počinje do 21. avgusta i traje do 29. septembra 2017. godine.

Uslovi za upis:
• Minimum ostvarenih 37 ESPB iz prethodne godine studija;
• Izmirena kompletna školarina za 2016/2017. godinu;
• Dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2017/2018. godinu. Uplatu izvršiti na tekući račun, ili lično izvršiti uplatu na Fakultetu;
• Indeks;
• Popunjena 2 primerka obrasca „ŠV 20„