Fakultet za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla”, obaveštava sve zainteresovane kandidate da će se upis u drugom upisnom roku u školsku 2022/2023 godinu vršiti od 22. avgusta do 1. oktobra 2022. godine. Fakultet za sport ima po tri akreditovana studijska programa na osnovnim i master akademskim studijama na koje može da se upiše ograničen broj studenata.

Osnovne akademske studije – 150 studenata

– Trener u sportu
– Sportsko novinarstvo

– Menadžment u sportu

Master akademske studije – 45 studenata

– Trener u sportu
– Menadžment u turizmu i rekreaciji
– Menadžment u sportu

Upis će se vršiti svakog radnog dana u prostorijama Fakulteta za sport na Novom Beogradu (Narodnih heroja 30/I) od 9 do 16 časova.

Pravo upisa na osnovne akademske studije (OAS) mogu da ostvare kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a pravo upisa na master akademske studije (MAS) imaju kandidati sa završenim odgovarajućim fakultetom i sa ostvarenih 240 ESPB.

Od dokumenata za upis na osnovne akademske studije potrebno je:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diploma srednje škole,
– diploma o položenoj opštoj maturi,
– izvod iz matične knjige rođenih.
– dve fotografije za indeks

a za upis na master akademske studije

– diiploma / dodatak diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama,
– izvod iz matične knjige rođenih
– dve fotografije za indeks

Prijemni ispit, koji nije eliminacionog karaktera, kandidati će polagati u danu kada budu došli da se upišu i prilože dokumenta.

Cena godišnje školarine na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija iznosi 1.700 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate, dok školarina na svim studijskim programima master akademskih studija iznosi 2.000 evra (+500 evra prijava i odbrana master rada), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Godišnja školarina pokriva sve troškove studija (prijemni ispit, upisni materijal, prijave ispita, overu semestra, izdavanje potvrda i uverenja, nastavne materijale u elektronskom obliku i osiguranje), a može se platiti u 9 rata.

Sve dodate informacije možete dobiti preko telefona 011/4044060 ili putem mejla: info@fzs.edu.rs