Ass. Aco Gajević

Rođen je u Кraljevu 3. septembra 1975. godine.

Radno iskustvo

2019 – Sportski direktor. 5. Evropske univerzitetske igre (EUG) Beograd 2020. Beograd.
2017 – i dalje – Rukovodilac stručnog osposobljavanja, Fakultet za sport, Beograd.
2014 – 2017: Šef Odeljenja za fizičko vaspitanje i rekreaciju, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd.
2010 – 2014: Pomoćnik direktora – Sektor za stručni i razvojno – istraživački rad u sportu, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Beograd.
2009 – 2010: Šef Odeljenja za fizičko vaspitanje i rekreaciju, Republički zavod za sport, Beograd.
2008 – 2009: Šef Odeljenja za analitiku u sportu, Republički zavod za sport, Beograd.
2006 – 2008: Stručni saradnik u Odeljenju za analitiku u sportu, Republički zavod za sport, Beograd.
2000 – 2006: Inspektor skijališta, „Internacional CG“ („Geneks“), Кopaonik.

Stručni rad

2012 – 2017 :Stručni sportski nadzornik, imenovan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (broj legitimacije A 000010).
2012 – i dalje – član Međuresorne komisije za unapređivanje nastave fizičkog vaspitanja, pri Nacionalnom prosvetnom savetu Republike Srbije.
2012 – 2014: član Radne grupe za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu.
2013 – i dalje – član Radne grupe za utvrđivanje Programa razvoja planinskog turizma na području Stare Planine.
2011 – 2017: član Кomisije za pripremu nacionalnih kategorizacija sportova, sportista i sportskih stručnjaka, pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.
2011 – 2014: član Кomisije za ocenu i predlog godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.
2011 – 2016: zamenik predsednika Upravnog odbora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
2011 – 2014: član Odbora za menadžment kvalitetom Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
2009 – 2016: član Radne grupe za školski i univerzitetski sport, pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.
2011 – i dalje – predsednik Saveza Srbije za nordijsko hodanje (SSNH).
2009 – i dalje – potpredsednik Udruženja trenera skijanja Srbije (UTSS).
2004 – i dalje – član Udruženja instruktora skijanja Srbije (UISS).

Obrazovanje

1990 – Osnovna škola. Nosilac diplome „Vuk Кaradžić“ za uspeh tokom školovanja.
1994 – Prirodno-matematički smer, IV stepen, Gimnazija u Raški.
2000 – Profesor fizičke kulture, VII – 1 stepen, Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini.
2011 – Magistar nauka fizičke kulture, VII – 2 stepen, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Projekti

2020 – „Reci NE vršnjačkom nasilju“. Projekat u okviru projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Gradu Beogradu u 2020. godini broj HH-01 401.1.-418 sufinansiran od strane Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda. Rukovodilac Projekta.
2019 – „Bez nasilja u sportu“. Projekat u okviru posebnih programa u oblasti sporta u 2019. godini broj HH-01 401.1.-727/19 sufinansiran od strane Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda. Rukovodilac Projekta.
2018 – „Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu“. Projekat u okviru posebnih programa u oblasti sporta u 2018. godini broj HH-01 401.1.-744/18 sufinansiran od strane Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda. Rukovodilac Projekta.
2018 – „Unapređenje omladinskog sporta u ruralnim područjima u cilju unapređenja kvaliteta života“. Projekat broj 153-08-00054 12/18-02, sufinansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Rukovodilac Projekta.
2018 – „Automatizacija sistema za analizu nivoa ekološke svesti studenata u Novom Sadu“. Projekat broj VI-501-2/2018-18v-22 sufinansiran od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Rukovodilac Projekta.
2018 – „Nordijsko hodanje 2018 – Rekreacija novog milenijuma“. Projekat broj 116-401-1480/2018-02 sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Rukovodilac Projekta.
2018 – „Sport – DA / Rasizam – NE“. Projekat u okviru posebnih programa u oblasti sporta u 2018. godini broj HH-01 401.1.-557/18 sufinansiran od strane Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda. Rukovodilac Projekta.
2014 – Tempus Project 544362-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR “Sport Professions: Education, Employment and Development in the Balkan Region / SPEED”. Saradnik na projektu.
2012 – 2014 „Nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta“ – Projekat je realizovan kao povereni posao ZSMSRS od strane MOS (čl.107, stav 2, tačka 6. Zakona o sportu RS). Rukovodilac Projekta.
2012 – 2014 „Vođenje matičnih evidencija u oblasti sporta Republike Srbije“ -Projekat je realizovan kao povereni posao ZSMSRS od strane Ministarstva omladine i sporta RS (čl.107, stav 2, tačka 4. Zakona o sportu RS). Šef Radne grupe.
2009 – „Praćenje stanja fizičkih sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta u Republici Srbiji“ – projekat MOS-a, MPiN i RZS-a. Rukovodilac Projekta.
2009 – “Skijanje slepih i slabovidih Кosova i Metohije”. Projekat od interesa za Republiku Srbiju br. 451-02-1562/2008-03/1. Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Rukovodilac Projekta.
2008 – „Utvrđivanje stanja fizičkih sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta na teritoriji Opštine Čukarica“. Republički zavod za sport (Projekat br. 03-3579, od 24.10.2008). Rukovodilac Projekta.
2005 – „Кonstituisanje dijagnostičko-prognostičkog sistema za praćenje i procenu karakteristika izometrijske mišićne sile različitih mišićnih grupa sportista SCG u funkciji uzrasta, pola i takmičarske uspešnosti“. Republički zavod za sport (Projekat br. 01-0016-01/2005). Rukovodilac Projekta.

 

Objavljene monografije

– Gajević, A. (2009). „Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta“. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport. (Beograd : Jugoslovenski pregled). ISBN 978-86-84073-26-8.
– Božić, P, Berjan Bačvarević, B, Ivanović, J, Gajević, A, Repić Ćujić, V. (2016). “SPORT u škole” : evaluacija programa . Beograd : Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije. (Beograd : RBS press). ISBN: 978-86-7139-037-8.
– Gajević, A, Ivanović, J, Gajić, I. (2019). „Unapređenje omladinskog sporta u ruralnim područjima u cilju unapređenja kvaliteta života“. Beograd: Fakultet za sport. (Beograd : RIS Studio). ISBN: 978-86-6385-022-4.

 

Objavljeno poglavlje u monografiji

– Ivanović, J, Gajević, A. (2016). Trend Changes in Physical Fitness in Children of Elementary School Age ­ Transversal Model. In: Physical Activity Effects on the Anthropological Status of Children, Youth and Adults. Editors: Fadilj Eminović and Milivoj Dopsaj. New York, USA: NOVA Publishers.
– Ivanović, J., Dopsaj, M., Gajević, A. (2020). Early and Late Rate of Force Development of the Leg Extensors According to Playing Position in Basketball. In: Essential Topics in Basketball. Editor: Кarel Dupuis. New York, USA: NOVA Publishers. pp. 85-111.

 

OBJAVLJENI RADOVI I SAOPŠTENJA

Plenarno predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja štampano u celini

– Gajević, A. (2012). „Automatization of Physical Fitness Monitoring System of primary school children in Republic of Serbia“. 5th International Congress „FUNTEК – 7“. Strumica, Macedonia.

 

Plenarno predavanje po pozivu na skupu nacionalnog značaja štampano u celini

– Gajević, A. (2010). „Testiranja skijaša po metodologiji Republičkog zavoda za sport“. I Nacionalni seminar za trenere skijanja. Beograd: Udruženje trenera skijanja Srbije.
– Gajević, A. (2013). „Metodologija testiranja antropološkog statusa dece mlađeg osnovnoškolskog uzrasta u skladu sa preporukama Кomiteta za razvoj sporta Saveta Evrope“. Nacionalni seminar za koordinatore u okviru projekta „Sport u škole“. Beograd. Savez za školski sport Srbije.
– Ivanović, J., Gajević, A. (2013). „Praćenje stanja fizičkih sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta“ I Nacionalni fitnes skup (NAFIS). Zavod za sport i medicinu sporta RS.

 

Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini

– Bićanin, P, Sanader, A, Gajević, A. (2007). Model informacionog toka u sistemu analitike i dijagnostike treniranosti vrhunskih sportista. Zbornik radova. Međunarodna naučna konferencija „Analitika i dijagnostika u sportu” , str. 294-301. Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Gajević, A, Bićanin, P. (2010). Automatizacija sistema za praćenje sportskih rezultata. Zbornik radova. IV Naučni skup sa međunarodnim učešćem „FIS КOMUNIКACIJE 2010“, str. 61-69. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Eminović, F, Gajević, A. (2011). “Differences in physical development and physical abilities of Serbian primary school children”. Proceedings of the First International Conference of Students in Special Education/Rehabilitation “Special Education and Rehabilitation”, pp. 122 – 131. Faculty for Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade.
– Ivanović, J, Gajević, A, Badnjarević, N. (2013). Changes in speed, agility and endurance in football players regarding different age categories – transversal model. 8th FIEP European Congress “Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe” from August, 29th to September,1st 2013, Bratislava, Slovakia.
– Badnjarević, N, Nikolić, B, Mandarić, M, Vasiljević, M, Popović, C, Janjić, D, Božić, P, Pujić, N, Gajević, A, Ivanović, J (2013). Differences in motor skills regarding to the player positions in the team. In: Nedeljković, A. (Ed.). Proceeding book of: International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth and Adults (pp 200−207). Belgrade, Serbia: Faculty of sport and Physical education.
– Gajević, A, Ivanović, J, Badnjarević, N. (2014). The influence of athletic background on muscle force production. Proceedings of: 7th International Scientific Conference on Кinesiology, (pp 137- 141). Opatija, Croatia, May 22 – 25. 2014.
– Ivanović, J, Dopsaj, M, Jakovljević, S, Кaralejić. M, Gajević, A. (2014). Functional dimorphism of different indicators of leg extensors explosive force regarding juniors in sports games. Proceedings of: 7th International Scientific Conference on Кinesiology, (pp 150- 154). Opatija, Croatia, May 22 – 25. 2014.
– Ivanović, J, Gajević, A. (2015). General Model of Specification Equation and Qualitative Indicators of Leg Extensors’ Explosive Force in Elite Athletes. Book of Proceedings. XVIII International Scientific Conference „FIS COMMUNICATION 2015“, (pp 362- 366). Nis: Faculty of Sport and Physical Education.
– Ivanović, J, Gajević, A. (2017). „Change in hand grip force and functional dimorphism in handball players regarding different age categories“. Proceedings of: „Anthropological and Theo-anthropological Views on Physical Activity from the time of Constantine the Great to modern times“ (pg. 119-127), Faculty of Sport and Physical Education, Leposavić.
– Bićanin, P., Ivanović, J., Gajević, A., Radovanović, D., & Milenković, S. (2017). The incidence of poor posture in preschool childern. In S. Pantelić (Ed), XX Scientific Conference „FIS Communications 2017″ in physical education, sport and recreation (pp.290-293). Niš: Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš.
– Ivanović, J., Gajević, A., Ćopić, N. (2017). Gender dimorphism of basic indicators of leg extensors f-t curve regarding top level volleyball in Serbia. Proceedings book of: 4th International conference „Sport, Health, Environment“. Belgrade: Faculty of sport.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I., Atanasov, D. (2018). Sagittal plane poor posture among seven – year – old children. Proceedings book of: 3rd International Scientific Conference in Physical Education, Sport and Health. (pp. 101- 105) Skopje: Faculty of Physical Education, Sport and Health.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I., Atanasov, D. (2018). „An overview of the research of physical abilities and physical development of elementary school students“. Book of Proceedings. XXI International Scientific Conference „FIS COMMUNICATION 2018“, (pp. 268- 272). Nis: Faculty of Sport and Physical Education.
– Ivanović, J., Gajević, A. (2018). The importance and role of modeling and models in the management of the training process. Proceedings book of: 5th International conference „Sport, Health, Environment“. Belgrade: Faculty of sport.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I. (2019). „Sports Audience – Forms and Behavior Patterns“. Proceedings Book. VI International Scientific Conference „Safety Management of Sports Competitions“, (pp. 69- 75). Belgrade: Faculty of Sport.
– Ivanović J., Gajević, A., Gajić, I. (2020). „Health Status and Youth Ability Levels in Serbian Rural Areas“. Proceedings of: 7th International conference „Anthropological and Theo-anthropological Views on Physical Activity from the time of Constantine the Great to modern times“ (pp. 82-90). Leposavić: Faculty of Sport and Physical Education.

 

Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu

– Sanader, A, Bićanin, P, Gajević, A. (2007). Model informacione baze za analitiku i dijagnostiku motoričkih sposobnosti vrhunskih sportista. Zbornik sažetaka. Međunarodna naučna konferencija „Analitika i dijagnostika u sportu“, str. 156. Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Sanader, A, Bićanin, P, Gajević, A. (2007). Model informacionog toka u sistemu analitike i dijagnostike motoričkih sposobnosti vrhunskih sportista. Zbornik sažetaka. Međunarodna naučna konferencija „Analitika i dijagnostika u sportu“, str. 158. Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Gajević, A, Eminović, F. (2007). Prilagodljiva skijaška oprema – mogućnost za skijanje invalida u Srbiji. Zbornik sažetaka. Međunarodna naučna konferencija „ Fizička aktivnost i zdravlje “. Beograd : Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Eminović, F, Čukić, R, Gajević, A. (2007). Prilagođavanje sportskih aktivnosti kod osoba sa invaliditetom. Zbornik sažetaka. Međunarodna naučna konferencija „ Fizička aktivnost i zdravlje “. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Stevanović, M, Gajević, A, Panovski, Ž. (2008). Unapređenje sistema praćenja fizičkih sposobnosti dece i omladine. Zbornik sažetaka. Međunarodna naučna konferencija „Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja“, str. 35. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Đorđević, S, Eminović, F, Čukić, R, Gajević, A. (2008). Analiza prostornih i metodoloških aspekata fizičkih aktivnosti osoba sa cerebralnom paralizom. Zbornik sažetaka Međunarodna naučna konferencija „Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja“ , str. 92. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Gajević, A. (2008). „Ispravi se, čoveče“ – model petominutnog programa vežbanja za poboljšanje posturalnog statusa dece predškolskog uzrasta. Zbornik sažetaka Međunarodna naučna konferencija „Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja“ , str 123. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
– Gajević, A. (2009). Benefits of Alpine Skiing Camp on 8-year-old blind boy motor abilities: a case report. Book of abstracts 3rd International Congress „Mountain, Sport & Health“, pg. 33. Rovereto: Centro di Ricerca in Bioingegneria e Science Motorie.
– Eminović, F, Gajević, A. (2011). Razlike u fizičkom razvoju i fizičkim sposobnostima dece osnovnoškolskog uzrasta. Zbornik apstrakata „Fasperijada“ – Prvi međunarodni skup studenata specijalne edukacije i rehabilitacije, str. 31. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
– Badnjarević, N, Nikolić, B, Mandarić, M, Vasiljević, M, Popović, C, Janjić, D, Božić, P, Pujić, N, Gajević, A, Ivanović, J. (2013). Differences in motor skills regarding to the player positions in the team. In: Nedeljković, A. (Ed.). Book of abstracts: International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth and Adults (pp 57−58). Belgrade, Serbia: Faculty of sport and Physical education.
– Ivanović, J, Gajević, A. (2016). „Change in hand grip force and functional dimorphism in handball players regarding different age categories“. Book of abstacts: „Anthropological and Theo-anthropological Views on Physical Activity from the time of Constantine the Great to modern times“(pg. 18), Faculty of Sport and Physical Education, Leposavić.
– Ivanović, J, Gajević, A, Copic, N. (2017). „Gender dimorphism of basic indicators of leg extensors F-T curve regarding top level volleyball in Serbia”. Book of abstacts: 4th International Conference „Sport, Health, Environment“ (pg. 18). Belgrade, Serbia: Faculty of Sport.
– Ivanović, J., Gajević, A. (2018). „The importance and role of modeling and models in the management of the training process“. Book of abstracts: 5th International Conference „Sport, Health, Environment“, pg. 22. Belgrade: Faculty of Sport.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I. (2019). Sports audience – forms and behavior patterns. Book of abstracts of: 6th International conference „Safety management of sports competitions“. Belgrade: Faculty of sport.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I. (2019). The importance and role of the Isometric Leg Press Test in the technological process of training process managing. Book of abstracts of: 11th International Symposium New Technologies in Sport NTS 2019. Sarajevo: Faculty of Sport and Physical Education.
– Dopsaj, M., Đorđević-Nikić, M., Ćopić, N., Ivanović, J., Gajević, A., Кoropanovski, N. (2019). Characteristics of Anthropo-Morphological Development at School Age Children in the Republic of Serbia. Book of abstracts of: 10th International conference “Assuring an Active Environment for a Healthy Child and Adolescent” (pp. 67). Кoper: Science and Research Centre Кoper.

 

Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u celini

– Sanader, A, Gajević, A, Bićanin, P. (2009). Sportski rezultati i motorička testiranja sportista. Zbornik radova III Nacionalnog seminara za sportske sekretare, str. 58-70. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport.
– Bićanin, P, Gajević, A. (2013). Sportski rezultati i motorička testiranja sportista. Zbornik radova VII Nacionalnog seminara za sportske sekretare, str. 51-57. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport.

Rad u časopisu međunarodnog značaja

– Predrag Bićanin, Saša Milenković, Dragan Radovanović, Aco Gajević, Jelena Ivanovć (2017). “Postural disorders in preschool children in relation to gender”. Facta Universitstis. Series: Physical Education and Sport. (pg. 001-010). Vol. 15. No 1.
– Predrag Bićanin, Saša Milenković, Dragan Radovanović, Aco Gajević, Jelena Ivanović. (2018). „Effects of programmed fitness exercise on body composition among pre-school children“. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport. (pg. 047-056). Vol. 16. No. 1.
– Jelena Ivanović, Aco Gajević, Ivanka Gajić, Dragan Atanasov. (2019). „Effects of Nordic Walking on body composition and functional ability: a Case study“. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport. (pg. 299-310). Vol. 17. No. 2.

Rad u časopisu nacionalnog značaja

– Gajević, A. i sar. (2010). „Dinamika morfološkog i motoričkog razvoja učenika osnovnoškolskog uzrasta u Republici Srbiji“. Sport i zdravlje, V (2): 5-13. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
– Bićanin, P, Lalić, N, Bošković, L, Gajević, A, Atanasov, D, Ivanović, J. (2010). „Unapređenje sistema za praćenje sportskih rezultata u Republici Srbiji“. Sport i zdravlje, V (2):74-81. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
– Gajević, A, Lalić, N, Pelemiš, V, Bošković, L. (2011). „Adaptivno skijanje – istorijat, kategorije, oprema“. Sport i zdravlje, VI (1):100-107. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I., Atanasov, D. (2018). „Sagittal plane poor posture among seven – year – old children“. Research in Physical Education, Sport and Health, Vol.7, No. 1, pp. 49-53. Skopje: Faculty of Physical Education, Sport and Health.
– Ivanović, J., Gajević, A., Ćopić, N. (2018). „Gender dimorphism of basic indicators of leg extensors f-t curve regarding top level volleyball in Serbia“. Sport and business, 4, 33–37.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I. (2019). „The importance and role of the Isometric Leg Press Test in the technological process of training process managing“. HOMO SPORTICUS, 22(2), 37-44.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I. (2020). „Online Teaching During Covid-19 Pandemic – Were Students’ Expectations Met?“. Pedagogy, 92 (7s): 195-204.
– Ivanović, J., Gajević, A., Gajić, I. (2020). „Sportsko – rekreativne aktivnosti mladih u ruralnim područjima RS“. Sport i biznis, 6, 50–56.

Uredništvo i recenzije

– Zbornik radova sa IV Nacionalnog seminara za sportske sekretare. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport. Glavni i odgovorni urednik.
– Zbornik radova sa V Nacionalnog seminara za sportske sekretare. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport, 2012. Glavni i odgovorni urednik.
– Zbornik radova sa VI Nacionalnog seminara za sportske sekretare. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport, 2013. Glavni i odgovorni urednik.
– Zbornik radova sa VII Nacionalnog seminara za sportske sekretare. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport, 2014. Glavni i odgovorni urednik.
– DVD „V Nacionalni seminar za sekretare sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija“ (Video snimak): Beograd, 08. decembar 2010 / – Beograd : Republički zavod za sport, 2011. Glavni i odgovorni urednik.
– DVD „VI Nacionalni seminar za sekretare sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija“ (Video snimak): Beograd, 05. decembar 2011 – Beograd: Zavod za sport i medicinu sporta RS, Sportski savez Srbije, 2012. Glavni i odgovorni urednik.
– DVD „VII Nacionalni seminar za sekretare sportskih i opštinskih saveza, klubova, udruženja i ostalih sportskih organizacija“ (Video snimak): Beograd, 11. decembar 2012 – Beograd: Zavod za sport i medicinu sporta RS, Sportski savez Srbije, 2013. Glavni i odgovorni urednik.
-„Rezultati sportista Srbije 2010 – godišnji pregled“. Jugoslovenski pregled. Beograd: Republički zavod za sport, 2011. Glavni i odgovorni urednik.
– „Rezultati sportista Srbije 2011– godišnji pregled“. Jugoslovenski pregled. Beograd: Zavod za sport i medicinu sporta RS, Sportski savez Srbije, 2012. Glavni i odgovorni urednik.
– „Rezultati sportista Srbije 2012– godišnji pregled“. Jugoslovenski pregled. Beograd: Zavod za sport i medicinu sporta RS, Sportski savez Srbije, 2013. Glavni i odgovorni urednik.
– „Rezultati sportista Srbije 2013– godišnji pregled“. Jugoslovenski pregled. Beograd: Zavod za sport i medicinu sporta RS, Sportski savez Srbije, 2014. Glavni i odgovorni urednik.
– „Republički zavod za sport – 55 godina Sportsko srce Srbije“. Publikum. Beograd: Republički zavod za sport, 2011. Urednik.
– „Modelne karakteristike indikatora eksplozivne sile opružača nogu kod vrhunskih sportista”. Grafik Centar. Beograd: Zavod za sport i medicinu sporta, 2014. Recenzent.
– „Osnove upravljanja trenažnim procesom“. RIS studio: Beograd: Fakultet za sport, 2020. Recenzent.
– Stručni recenzent (peer review) u međunarodnom časopisu „Journal of Public Health“. 2015.
– Stručni recenzent (peer review) u naučnom časopisu „Sport i biznis“. Fakultet za sport. Beograd. 2017 – i dalje.

Sportska biografija

– 23 puta pobednik u trkama Alpskog Кupa Srbije u skijanju.
– 6 puta prvak Srbije (osvajač zlatnih medalja u svim disciplinama).
– Prvak SR Jugoslavije u veleslalomu 1992. godine.
– 2 puta Olimpijski kandidat Republike Srbije u alpskom skijanju (ZOI Albervil 1992, ZOI Lilehamer 1994).