Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ akreditovan je kao naučnoistraživačka organizacija. Veliko priznanje i još jedan dokaz uspešnog i vrednog rada svih prethodnih godina, kvalitetnih uslova koji se permanentno unapređuju, ali i kompetencija nastavnog kadra.

U obrazloženju odluke koju je doneo Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stoji da je Fakultet za sport ostvario učešće i rukovođenje na tri međunarodna projekta koje je sufinansirala AP Vojvodina, kao i da je ostvarena uspešna međunarodna saradnja, ali saradnja sa privrednim subjektima i drugim ustanovama i organizacijama.

Takođe, navedeno je da Fakultet za sport poseduje adekvatnu strukturu istraživača u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, kao i odgovarajući prostor, vrednu i kvalitetnu opremu za realizaciju teorijskog ili eksperimentalnog naučno-istraživačkog rada i odgovarajuće bibliotečke izvore, čime su ispunjeni svi kriterijumi za dobijanje ove akreditacije.

Dobijanjem statusa naučnoistraživačke organizacije Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ stekao je osnovni preduslov za akreditovanje i doktorskih studija iz naučnih oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, menadžmenta i biznisa.