Na Fakultetu za sport u peridu od 8. do 18. januara u trajanju od 12 do 14 časova Udruženje za unapređivanje umetnosti, zanata i hobija, HOBI ART, realizuje program pod nazivom „PRAZNIČNE KREATIVNE RADIONICE“, uz odobrenje i podršku Sektetarijata za sport i omladinu. U ulozi partnera na ovom projektu, u skladu sa svojim strateškim opredeljenjem društveno odgovorne ustanove, Fakultet za sport je ustupio prostorije svog kluba za održavanje radionica.

Kroz program se obrađuju segmenti iz nematerijalnog kulturnog nasleđa po Konvenciji Uneska o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.Učesnici programa „Praznične kreativne radionice“ imaju priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima iz nematerijalnog kulturnog nasleđa, i da se samostalno uključe u program kreativnih radionica koje će im na praktičan način omogućiti povezivanje i primenu neke od tradicionalnih veština zanata na savremenije likovne tehnike ( umetnička obrada gipsa, gline, drveta i sličnih materijala, slikanje na staklu, keramici, drvetu, kamenu, jajima, tikvama i ostalim predmetima, izradu ambalaže i sl.)

Ciljevi programa „PRAZNIČNE KREATIVNE RADIONICE” koji se odvija na Fakultetu za sport su ovladavanje zanatskim tehnikama i veštinama, svest o nematerijalnom kulturnom nasleđu, poštovanje tradicije i nacionalne baštine, lično usavršavanje i održivi razvoj. Predstavljanje Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa kroz maštovite, kreativne i inovativne sadržaje kao svrhu ima podizanje svesti o značaju i ulozi svakog pojedinca u „proizvodnji, očuvanju, održavanju i ponovnom stvaranju nematerijalnog kulturnog nasleđa“. Po završetku programa, mladi će moći samostalno da se bave ručnom izradom predmeta kao hobijem ili u svrhu afirmacije svojih prava i samostalnosti, ali i za sticanje dodatnih veština koje su potrebne za njihovo profesionalno bavljenje kreativnim radom.