Fakultet za sport Univerziteta Union „Nikola Tesla“ nastavio je da razvija međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima u regionu. Sporazum o saradnji potpisan je sa Fakultetom za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje Univerziteta „Ćirilo i Metodije“ iz Skoplja. Ovo je deveti međunarodni ugovor našeg Fakulteta kojim će se ostvariti brojne pogodnosti za profesore i studente oba fakulteta.

Partnerstvom je predviđeno učešće na zajedničkim projektima, organizovanje naučnih konferencija, razmena predavača i istraživača za potrebe zajedničkih konsultacija, edukacije, praktične nastave i istraživačke aktivnosti u oblasti sporta.

U skladu sa navedenim, dogovorena je i priprema zajedničkog Erasmus projekta, a naši profesori će već krajem maja učestvovati na naučnoj konferenciji pod nazivom „Sport i zdravlje“ koja će se održati u Skoplju.

Fakultet za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje Univerziteta „Ćirilo i Metodije“, koji ove godine obeležava 40 godina postojanja, studente obrazuje kroz četiri studijska programa na osnovnim studijama (Fizičko i zdravstveno obrazovanje, Sport, Sportska rekreacija i Kineziterapija), dva programa na master studijama (Kineziologija i Sportski menadžment) i doktorskim studijama iz oblasti Kineziologije.

Saradnju su potpisima ozvaničile prof. dr Ivanka Gajić i prof. dr Lenče Aleksovska Veličkovska, dekani ovih fakulteta.