EPSI (Evropska platforma za sportske inovacije) je mrežna organizacija koju čine 53 članice iz 16 zemalja Evrope. Fokusira se na inovacije u oblasti fizičkih aktivnosti vezanih za sport, slobodno vreme i zdravlje. Zalaže se za okruženje koje je pogodnije za razvoj inovacija u sportskoj industriji, a sve u cilju podsticanja preduzetničkih inicijativa sa fokusom na inovativnu tehnologiju.

EPSI je stvoren sa ciljem da inicira i pokrene aktivnosti među svojim članicama kako bi se odgovorilo na regionalne, nacionalne i evropske industrijske i društvene izazove. Članice ove organizacije su univerziteti, istraživački instituti, klasteri, sportska udruženja, federacije, mala i srednja preduzeća.

Više od 30 učesnika bilo je prisutno na Generalnoj skupštini EPSI 03. jula u Briselu, među kojima i predstavnici našeg Fakulteta. Članovi EPSI-ja su se okupili kako bi razgovarali o aktivnostima koje su urađene prethodnih nekoliko meseci, a tiču se kooperativnog rada i učešća u projektima. Domaćini događaja bili su izvršni direktori Alberto Biki i Rene Vilijens, koji su naglasili da je ovakav događaj velika prilika za dobijanje informacija o novim dešavanjima kao i za umrežavanje. Povezanost članova organizacije je neophodna jer se na taj način priprema put za buduće zajedničke sportske inovacije i postavljaju se smernice za budućnost.

Prisustvo ovom događaju omogućilo je predstavnicima Fakulteta za sport da se bolje upoznaju sa ostalim učesnicima, razmene ideje i najbolje prakse i da pronađu nove partnere za buduće sportske sinergije.