21. maj 2015.

U okviru Prvog sajma visokog obrazovanja u Novom Pazaru, delegacija Fakulteta za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“  iz Beograda predstavila je brojnim posetiocima ove manifestacije uslove upisa i mogućnosti za školovanje koje nudi Fakultet za sport, kao jedina visokoškolska ustanova u Srbiji i regionu čija je matična oblast isključivo sport.

Četrnaest visokoškolskih ustanova iz  Novog Sada, Beograda, Kosovske Mitrovice, Ćuprije, Sremske Kamenice, Blaca, kao i Internacionalni univerzitet iz Novog Pazara, prezentovali su svoje studijske programe maturantima u Novom Pazaru.

Predsednik saveta Fakulteta za sport Bojan Sekulić i predavači Dragan Atanasov i Filip Lukić upoznali su mlade ljude iz ovog dela Srbije sa jedinstvenim mogućnostima akademskog razvoja i daljeg stručnog i naučnog usavršavanja koje dobijaju školovanjem na Fakultetu za sport.

Maturanti iz Raškog okruga pokazali su veliko interesovanje za tri četvorogodišnja studijska programa akreditovanih osnovnih akademskih studija: trener u sportu, menadžment u sportu i sportsko novinarstvo, i dva master studijska programa: menadžment u sportu, i menadžment u turizmu i rekreaciji. Predstavnici Fakulteta za sport su im u neposrednom kontaktu približili komparativne prednosti koje nudi studiranje na prvoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji čija je matična oblast isključivo sport,  i u tom smislu istakli modernu programsku koncepciju i orijentaciju Fakulteta.

U prijateljskom razgovoru sa gradonačelnikom Novog Pazara Mehom Mahmutovićem, predsednik saveta Fakulteta za sport, Bojan Sekulić, ocenio je da Sajam visokog obrazovanja predstavlja dobru priliku da se budućim studentima olakša izbor fakulteta.

-Od samog osnivanja, Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda orijentisan je ka stvaranju najboljih mogućih uslova za kvalitetno akademsko obrazovanje svojih studenata i strateški opredeljen i usmeren ka akademskom obrazovanju i stručnom profilisanju kadra neophodnog savremenom sportu. To podrazumeva ispunjavanje aktuelnih standarda obrazovanja razvijenih zemalja i, istovremeno, očuvanje najboljih odlika tradicionalnog visokoškolskog sistema Srbije – poručio je Sekulić mladima iz Novog Pazara i okoline.