Beograd, 10. februara 2015.

Na Fakultetu za sport Univerziteta „Union- Nikola Tesla“ iz Beograda održana je svečanost povodom dva važna događaja: prvi je uspešno realizovanje inicijative Fakulteta za sport kojom su izvršene izmene i dopune Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva u Republici Srbiji, čime su sportskim stručnjacima stvorene mogućnosti za sticanje visokog obrazovanja na adekvatnim studijskim programima i na svim nivoima akademskih studija, što do sada nije bio slučaj.

Drugi razlog za proslavu je odluka Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta visokog obrazovanja (KAPK), od 12.12.2014. godine, kojom je uspešno akreditovano svih pet studijskih programa koje je kandidovao Fakultet za sport: tri studijska programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB): Trener u sportu, Menadžment u sportu i Sportsko novinarstvo, kao i dva jednogodišnja master studijska programa (60 ESPB): Menadžment u sportu i Menadžment u turizmu i rekreaciji. Time su, prvi put kod nas, ispunjeni uslovi i stvorene mogućnosti da se treneri u sportu školuju na svim nivoima akademskih studija, pa i doktorskih studija i sticanja naziva doktor nauka u sportu, da se sportsko novinarstvo prepozna i prizna kao posebno zanimanje sa omogućenom akademskom prohodnošću na svim nivoima studija, i da se sportski menadžment odvoji od opšteg.

Predsednik saveta Fakulteta za sport, Bojan Sekulić je, pozdravlјajući ugledne zvanice, predstavnike medija, studente i profesore, istakao da je od samog osnivanja , Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, orijentisan ka stvaranju najbolјih mogućih uslova za kvalitetno akademsko obrazovanje svojih studenata, strateški opredelјen i usmeren ka akademskom obrazovanju i stručnom profilisanju kadra neophodnog savremenom sportu, što podrazumeva ispunjavanje modernih standarda obrazovanja razvijenih zemalјa i, istovremeno, očuvanje najbolјih odlika tradicionalnog visokoškolskog sistema Srbije.

„Sve navedeno upućuje na činjenicu da smo, u ovom kratkom periodu, svojim naprednim idejama, znanjem i velikim radom, a pre svega iskrenom želјom da doprinesemo razvoju i napretku srpskog sporta, uspeli da postanemo jedina visokoškolska ustanova u regionu koja ima akreditovane studijske programe četvorogodišnjih osnovnih, i master akademskih studija, za klјučna zanimanja potrebna savremenom sportu“-rekao je Sekulić.

Predsednik Saveta Fakulteta se zahvalio krovnim organizacijama srpskog sporta: Olimpijskom komitetu Srbije, Sportskom savezu Srbije, Paraolimpijskom komitetu Srbije i Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, što su u Fakultetu za sport prepoznali pouzdanog i ravnopravnog partnera, izrazivši posebnu zahvalnost Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, koje ulaže velike napore da sistem sporta u Republici uredi na najbolјi mogući način u datim okolnostima.

„Nesumnjiv je njihov doprinos, kao i doprinos drugih partnerskih sportskih organizacija, saveza, udruženja i klubova, što će budući diplomirani treneri u sportu, diplomirani novinari u sportu i diplomirani menadžeri u sportu, svoja znanja i veštine moći da stiču i razvijaju, po najvišim obrazovno-naučnim standardima, na jednom mestu, i to u Srbiji, na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu“-zaklјučio je Sekulić.

Svečanost je simbolično održana na dan kada je pre deset godina pokrenut postupak za osnivanje Fakulteta za sport.