19. maj 2015.

Predstavnici Fakulteta za sport, predvođeni dekanom Ivankom Gajić, posetili su Gimnaziju u Jagodini i upoznali njene učenike o uslovima upisa i mogućnostima za školovanje koje nudi Fakultet za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu.

U otvorenom i drugarskom razgovoru sa učenicima Sportskog odeljenja Gimnazije, profesori Branko Bošković, Radivoje Petrović i Dragan Atanasov detaljno su uputili buduće brucoše u nastavni plan i program Fakulteta za sport, istakavši modernu organizaciju nastavnog procesa ove jedinstvene visokoškolske ustanove u Srbiji. Jagodinski gimnazijalci su podrobno informisani o uslovima upisa i školovanja, a posebno interesovanje su pokazali za komparativne prednosti koje  Fakultet za sport, kao jedini u Srbiji i regionu čija je matična oblast isključivo sport, pruža u pogledu akademskog razvoja i daljeg stručnog i naučnog usavršavanja.

U tom smislu predstavnici Fakulteta za sport su im predstavili tri aktuelna četvorogodišnja studijska programa akreditovanih osnovnih akademskih studija: trener u sportu, menadžment u sportu i sportsko novinarstvo, i dva master studijska programa: menadžment u sportu, i menadžment u turizmu i rekreaciji. Istaknuto je da se studiranje na Fakultetu na sport obavlja prema aktuelnim obrazovnim standardima razvijenih zemalja, što podrazumeva savremenu nastavno-materijalnu bazu i tehnologiju nastave, visoko kompetentan nastavni kadar, raznovrsnu naučno-istraživačku delatnost, saradnju sa  međunarodnim partnerima i mobilnost studenata u procesu obrazovanja, kao i bogate vannastavne aktivnosti.

Prof. dr  Ivanka Gajić pozvala je sve zainteresovane učenike i njihove nastavnike da posete Fakultet za sport i ponudila otvorenu saradnju, bez obzira na to kojem fakultetu se budu školovali.