Proteklog vikenda je, u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica, održana sedma Međunarodna interdisciplinarna naučno – stručna konferencija „Vaspitno – obrazovni i sportski horizonti“, na kojoj je učešće uzeo i Fakultet za sport. Prodekan za nastavu, prof. dr Branko Bošković i stručni saradnik, dipl. ing. Nenad Manojlović, učestvovali su, ispred Fakulteta za sport, u radu konferencije.

Gospodin Nenad Manojlović je na konferenciji imao vrlo zapaženo izlaganje na temu „Analiza sitstema u sportu – strandardizacija trenažnog procesa“. Pored prezentacije rada, obavljeni su razgovori sa rukovodstvom Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera – Subotica, o uspostavljanju zvanične saradnje između Fakulteta za sport i te obrazovne ustanove.