Beograd, 4. jun 2015. godine.

Na Fakultetu za sport Univerziteta “Union-Nikola Tesla” iz Beograda održana je konstitutivna sednica novog saziva Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije, što je prvi rezultat realizacije nedavno potpisanog Sporazuma o saradnji između Fakulteta za sport i Atletskog saveza Srbije. Sednici su prisustvovali generalni sekretar ASS Slobodan Branković i selektor državnog tima Slobodan Popović.

Pored tri člana iz prethodnog saziva: dr Nikole Čikiriza (predsednik lekarske komisije i načelnik odeljenja Sportske medicine VMA u Beogradu), doc. dr Dejana Čubrila (ishrana i higijena atletičara, nastavnik na Fakultetu za sport i turizam Univerziteta “Educons” iz Sremske Kamenice) i Gorana Obradovića (predstavnik trenerske organizacije, trener Ivane Španović), u sastav novog Stručnog saveta Atletskog saveza Srbije, koji će imati sedam članova, izabrani su dokazani atletski poklonici i kompetentni naučni radnici, nastavnici na Fakultetu za sport: prof. dr Franja Fratrić (trenažna tehnologija kod vrhunskih atletičara), prof. dr Višeslav Krsmanović (otkrivanje i razvoj talenata), prof. dr Branko Bošković (primena menadžmenta u atletici i strategijska dokumenta), kao i diplomirani psiholog Vladimir Kitanović (Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije).

Za predsednika Stručnog saveta izabran je prof. dr Franja Fratrić, za njegovog zamenika prof. dr Višeslav Krsmanović, a za koordinatora prof. dr Branko Bošković. Uloga Stručnog saveta, kao savetodavnog tela, je pružanja stručne pomoći selektoru, generalnom sekretaru i Upravnom odboru Atletskog saveza Srbije, a osnovna strategijska opredeljenja u njegovom radu biće veća primena znanja i nauke u stručnom radu, usavršavanje atletskih trenera, razvoj vrhunske atletike i otkrivanje i razvoj atletskih talenata.

Na Sednici su usvojeni Poslovnik o radu, dinamički plan rada i raspored prisustva članova Stručnog saveta na najvažnijim atletskim takmičenjima, u Srbiji i inostranstvu, do septembra 2015. godine. Pored toga, predloženi su kandidati za saradnike Stručnog saveta po pojedinim atletskim disciplinama.