Iznenada nas je, u 65. godini, napustio naš uvaženi kolega, prof. dr Dragan Gostović. Bio je član kolektiva Fakulteta za sport od osnivanja, 2013. godine. Preranim i iznenadnim odlaskom profesora Gostovića najviše su izgubili njegovi sinovi, a potom i njegova druga porodica, njegovi studenti i kolege sa Univerziteta. Svima će nam nedostajati njegova skromnost, blagost, iskrenost i stručnost. Tih i nenametljiv, u svakoj situaciji odmeren i pravičan, a pre svega iskren i postojan, ostaće svim kolegama i brojnim studentima u lepom i trajnom sećanju.

Profesor Gostović rođen je u Bečeju, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Vojnoj akademiji u Beogradu diplomirao je 1979. godine, kao najbolji student generacije (prosek ocena 9,97) i od tada je radio kao profesionalni oficir. Imao je veoma uspešnu vojnu karijeru, koju je završio u činu pukovnika. Magistarski rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu odbranio je 1993. godine, a na istom fakultetu je doktorirao 2002. godine.

Profesor Gostović imao je dugogodišnji i izuzetno bogat pedagoški rad. Od 1995. godine, uz određene prekide zbog službe, bio je uklјučen u nastavu i uspešno je realizovao različite oblike pedagoškog rada. Na Vojnoj akademiji u Beogradu u kontinuitetu je biran u zvanja asistenta, docenta i vanrednog profesora, za oblast političkih nauka. U toku 2010. i 2011. godine radio je u Visokoj školi Akademija za diplomatiju i bezbednost u Beogradu.

Na Fakultetu za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla” bio je angožavan od njegovog osnivanja 2013. godine, gde je izvodio nastavu na predmetima Sociologija sporta i Etika u sportu. Od 2016. godine radio je i na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost Univerziteta “Union – Nikola Tesla” u Beogradu. Izabran je u zvanje redovnog profesora i izvodio nastavu na predmetima Osnovi politike i teorije političkih sistema, Uporedni politički sistemi i Politički sistem Srbije.

Prof. dr Dragan Gostović objavio je preko 30 naučnih radova u različitim kategorijama. Pretežno se bavio temama koje pripadaju političkoj teoriji i političkoj sociologiji, ali se bavio i oblastima etike, odbrane i bezbednosti. Imao je zapaženo učešće na brojnim naučno-stručnim skupovima. Bio je glavni organizator, predsedavajući ili moderator na više od deset međunarodnih skupova.

Sahrana će održati u petak, 9. 4. 2021. godine, na groblju Orlovača. Saučešće se izjavljuje od 12.30, a opelo počinje u 13.00 časova.

Neka mu je večna slava i hvala!