Procedure i uputstva za prijavu teme i prijavu odbrane diplomskog rada – preuzmite OVDE

Obaveštenje procedura prijave teme, izrade, prijave odbrane i odbrane diplomskog rada – preuzmite OVDE

Obrazac br. 1 –  Prijava TEME diplomskog rada na Osnovnim akademskim studijama – preuzmite OVDE

Obrazac br. 2 – Prijava ODBRANE diplomskog rada na Osnovnim akademskim studijama – preuzmite OVDE