Poslove IT administracije na Fakultetu obavlja dip.ing. Filip Lukić.

Zadaci i obaveze IT sektora su:

–    planiranje i razvoj računarske mreže na Fakultetu;
–    održavanje instalacija i sistema mreže;
–    sistemska administracija servera;
–    instalacija i održavanje korisničkih servisa;
–    otvaranje radnih naloga i administracija podataka o njima;
–    postavljanje, razvoj i održavanje WEB prezentacija Fakulteta i
–    njegovih organizacionih delova;
–    razvoj i održavanje baza podataka iz oblasti sporta;
–    pravljenje uputstava i sprovođenje kurseva za korisnički rad i druge
–    aktivnosti vezane za računarsku mrežu na Fakultetu.

Kontaktirajte ga putem telefona +381 11 404 40 64 ili E-maila.