Nastavnici Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ izuzetno su cenjeni ne samo u Srbiji, nego i u evropskim i svetskim okvirima.

Doc.dr Ivana Parčina, prodekan za međunarodnu saradnju našeg fakulteta, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji o prevenciji nasilja u sportu u Atini. U glavnom gradu Grčke se okupilo 60 eminetnih stručnjaka iz celog sveta, a Ivana Parčina je bila jedini predstavnik iz Srbije.

Organizator ovog skupa je bio Međunarodni centar olimpijskog primirja, kao nosilac projekta „Radical (Ex) change“ u okviru ERASMUS +,  pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

„Tokom dva dana smo na okruglim stolovima razgovarali o tome šta je potrebno da se smanji nasilje na sportskim priredbama i koje su to preventivne mere koje trebaju da se preduzmu. Ovo je problem sa kojim se suočavaju praktično sve zemlje sveta. Drago mi je se ovom problemu veoma ozbiljno pristupilo i što su u diskusiji svi učesnici imali predloge koji konkretni koraci treba da se preduzmu kako bi stali u kraj nasilju u  sportu“, istakla je doc. dr Ivana Parčina.

Predlozi sa konferencije u Atini biće prosleđeni Evropskoj komisiji, koja će ih uzeti u razmatranje.