Rođena je 28. juna 1987. godine. Gimnaziju je završila u Pirotu, a 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,81 diplomirala je na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

Master rad iz psihologije na temu „Povezanost motivacione strukture i zadovoljstva poslom sa organizacijskom predanošću od zapolsenih“ sa ocenom 10 odbranila je takođe na Fakultetu za pravne poslove u Novom Sadu.

Od 2013. do 2017. bila je stipendista Minastarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a zvanje doktora psiholoških nauka stekla je 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Objavila je više od 30 naučnih i istraživačkih radova, a učestvovala je i na sedam projekata.

E-MAIL: zubicivana@gmail.com