Uspostavlјanje visokih stručnih, naučnih i pedagoških, a time i akademskih standarda, usaglašenih sa razvijenim visokoškolskim sistemima u Evropi samo su neki od ciljeva kojima Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ veoma posvećen. Osnovna orijentacija Fakulteta za sport je usmerena ka obrazovanju visokostručnih kadrova koji će biti eksperti u svojim oblastima, ali sa podjednakom energijom neguje se i podstiče razvoj zaposlenih nastavnika. Da naš nastavni kadar poseduje zavidan nivo znanja pokazuju njihovi individualni rezultati koji se ogledaju u ispunjavanju propisanih uslova za sticanje nastavnih zvanja.

Svojom osposobljenošću, konstantnim usavršavanjem, pedagoškim iskustvom i posvećenošću u našim redovima stasala su četiri mlada docenta i dva vanredna profesora. U oblasti fizičko vaspitanje i sport uslove za dalji napredak u razvoju karijere ostvarili su doc. dr Svetlana Petronijević, doc. dr Milan Pašić i doc. dr Adam Petrović, dok je u oblasti menadžmenta u sportu u zvanje docenta izabrana dr Sanja Krsmanović Veličković.

Zvanje vanrednog profesora poneli su dr Jelena Ivanović u oblasti fizičko vaspitanje i sport i dr Jovan Šurbatović iz menadžmenta u sportu. Potvrđeni su izbori u zvanje redovnog profesora našim najiskusnijim kolegama, prof. dr Vladimiru Koprivici i prof. dr Srećku Jovanoviću.

Posebno negujući odnose sa visokoškolskim institucijama iz okruženja, gostujući redovni profesori iz oblasti fizičko vaspitanje i sport, postali su prof.  dr Danijela Daševa iz Nacionalne sportske akademije „Vasil Levski“ iz Sofije, kao i prof. dr Janez Vodičar sa Fakulteta za sport iz Ljubljane.

Svim kolegama čestitamo i želimo im uspešan nastavak akademske karijere.