Karate Federation Has Became the Partner of the Faculty of Sport

Home/Service/News/Karate Federation Has Became the Partner of the Faculty of Sport

Belgrade, 30 March 2017
The Faculty of Sport has signed the agreement on cooperation with the Karate Federation of Serbia. Taking into account the fact that since 2020 karate as the sporting event will be included into the Olympics in Tokio, the Faculty of Sport and Karate Federation tend to create necessary preconditions in order to win some of the medals.

karate-federacija-srbije

For that purpose it is provided that two women karate representatives get the faculty scholarships. Jovana Vulinovic and Jovana Prekovic have got their student indexes and the trainer Roksanda Atanasov got the scholarship for the MA studies and the opportunity for further improvement.
At the Olympics in Tokio, out of 12 million registered karate practitioners in the world, only the best 30 will participate in all categories. Exhausting preparations are expected in order to make our competitors achieve the Olympic norms and cooperation in that direction with the Faculty of Sport located in Novi Beograd is for us of great significance. First of all is that we pay much attention to the education of our sportsmen and to the further education of our professional staff. By this agreement our students that have got scholarships will not have to worry about that any more and all their energy they could aim at achieving top sports results. In the Karate Federation of Serbia there is a wide range of experts that got their MA and PhD degrees dealing with the subject of karate, and the signing of this agreement is the peak of everything that we have done in that field during the last 15 years – said Slavoljub Piper, the Chairman of the Karate Federation of Serbia.

karate1

Agreement on cooperation that our Faculty signed with the Karate Federation of Serbia is the 27th protocol of that kind signed with sports federations in our country.
It is a great pleasure that we as the educational institution are recognized by a large number of sports federations in Serbia, which is undoubtedly the proof of our quality – stresses the Dean Prof. Dr Ivanka Gajic and adds:
-We are very proud of providing scholarships to even 38 young and prospective sportsmen among which it is the largest number of them who are the representatives in their sporting events and they have already won medals for our country at the most significant competitions. Fully aware we invest into them i.e. into their education. Today we have got three new students from the world of karate that will have the opportunity to assure themselves about the top conditions of studying that we provide them. Our programs will enable them to fulfill all of their sports duties undisturbingly and to educate at the same time. In that way we have the opportunity to prepare the young people with sports genes and active professional sportsmen to become experts in various fields of sport, and the benefit of that will certainly be multiple Prof. Dr Ivanka Gajic concluded.

2017-10-09T22:23:46+02:00

Beograd, 30. 03. 2017.

Fakultat za sport potpisao je sporazum o saradnji sa Karate federacijom Srbije. S obzirom na činjenicu da će od 2020. godine karate kao sportska disciplina biti zastupljen na Olimpijskim igrama u Tokiju, FZS i Karate federacije nastoje da stvore neophodne preduslove za osvajanje neke od medalja.

karate-federacija-srbije

U tom cilju, obezbeđeno je da fakultetske stipendije dobiju dve karate reprezentativke naše zemlje. Studentske indekse su dobili Jovana Vulinović, Jovana Preković, dok je stipendija za master studije i prilika za dodatno stručno usavršavanje obezbeđena i treneru Roksandi Atanasov.

– Na Olimpijskim igrama u Tokiju, od 12 miliona registrovanih karatista u svetu, učestvovaće samo 30 najboljih u svim kategorijama. Očekuje nas mukotrpan rad kako bi naši takmičari izborili olimpijske norme i saradnja na tom putu sa Fakultetom za sport na Novom Beogradu je za nas od velikog značaja. Pre svega, jer školovanju naših sportista i daljoj edukaciji našeg stručnog kadra posvećujemo veliku pažnju. Ovim sporazumom naši stipendisti više o tome neće morati da brinu i svu energiju će moći da usmere za postizanje vrhunskih sportskih rezultata. U redovima Karate federacije Srbije imamo široku lepezu stručnjaka koji su magistrirali i doktorirali na temu karatea, a potpisivanje ove saradnje je kruna svega onog što smo na tom polju radili prethodnih 15 godina – rekao je Slavoljub Piper predsednik Karate federacije Srbije.

karate1

Sporazum o saradnji koji je naš fakultet postigao sa Karate federacijom Srbije je 27. protokol takve vrste potpisan sa sportskim savezima naše zemlje.

– Izuzetno mi je zadovoljstvo da smo kao obrazovna institucija prepoznati od tako velikog broja sportskih saveza u Srbiji, što je nesumnjivo dokaz našeg kvaliteta – ističe dekanka prof. Dr Ivanka Gajić i dodaje:

– Veoma smo ponosni na činjenicu da stipendiramo čak 38 mladih i perspektivnih sportista među kojima je najveći broj onih koji su reprezentativci u svojim disciplinama i već su osvajali medalje za našu zemlju na najvećim takmičenjima. Svesno ulažemo u sve njih, odnosno u njihovo obrazovanje. Danas smo dobili troje novih studenata iz sveta karatea koji će biti u prilici da se uvere u vrhunske uslove studiranja koje im nudimo. Naši programi će im omogućiti da neometano ispunjavaju sve svoje sportske obaveze, ali i uporedo da se obrazuju. Na taj način smo u prilici da mlade ljude sa sportskim genima i aktivne profesionalne sportiste pripremamo za buduće stručnjake u raznim oblastima sporta, a korist od toga će svakao biti višestruka – zaključila je prof. dr Ivanka Gajić.

2017-10-09T22:23:46+02:00
Go to Top