Katarina Trnjaković  studentkinja je na master akademskim studijama na smeru Menadžment u turizmu i rekreaciji. Prosečna ocena tokom studiranja na osnovnim akademskim studijama je 9.42.