Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ nastavlja da se bavi i izdavačkom delatnošću. Najnovija knjiga u izdanju našeg Fakulteta je „Menadžment sportskih objekata“ autora doc. dr Sanje Krsmanović Veličković.

Sanja je od 2015. godine zaposlena na Fakultetu za sport kao asistent, a od 2018. kao docent i predaje sledeće predmete: Menadžment sportskih objekata, Menadžment sportskih organizacija i Menadžment sportskih takmičenja.

Knjiga je koncipirana tako da prati nastavni plan i program nekoliko predmeta na četvrtoj godini studija na smeru Menadžment u sportu. Nadam se da će biti rado i lako čitano štivo studentima. Zahvaljujem se Fakultetu za sport i kolegama jer su prepoznali moju knjigu kao udžbenik koji će biti koristan u uskostručnim predmetima poput Menadžmenta sportskih objekata, Menadžmenta sportskih takmičenja i Menadžmenta sportskih organizacija. Knjigu sam posvetila pokojnoj dekanki prof. dr Ivanki Gajić koja mi je bila najveća podrška u mom akademskom napredovanju i radu“, istakla je Sanja Krsmanović Veličković.

O knjizi Sanje Krsmanović Veličković govorili su recezenti prof. dr Milan Mihajlović, prof. dr. Damir Ahmić i prof. dr Dragan Atanasov.

Rukopis autorke Sanje Krsmanović Veličković je rezultat studioznog i sadržajnog istraživanja i pristupa prema području sportskog menadžmenta, s akcentom na sportske objekte. Mora se istaći da knjiga predstavlja mogućnost ogromne praktične primene kada su u pitanju sportski objekti. To je posebna vrednost ovog rukopisa i zbog toga će biti od velike koristi budućim studentima i sportskim radnicima“, stoji između ostalog u recenziji Damira Ahmića.