Fakultet za sport ove godine organizuje Drugu međunarodnu naučnu konferenciju „Sport, zdravlje, životna sredina“, koja će biti održana u prostorijama Fakulteta u subotu, 31.10.2015. godine, od 10.00 časova. Prisustvo konferenciji je slobodno, uz prethodnu najavu sekretaru konferencije, Mariji Velinov (011/404 40 52 ili marija.velinov@fzs.edu.rs).

 Program Druge međunarodne naučne konferencije „Sport, zdravlje, životna sredina“ možete preuzeti na sledećim linkovima:

Srpski Engleski