Fakultet za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, organizuje Treću međunarodnu konferenciju „Sport, zdravlje, životna sredina“, koja će ove godine biti održana u petak, 28. oktobra 2016. godine, u prostorijama Fakulteta za sport.

Cilј Кonferencije je razmena regionalnih i međunarodnih naučnih dostignuća na polјu zdravlja, sporta, sportskog i zdravstvenog turizma i životne sredine, kao i realizacija stručne diskusije o aktuelnim dešavanjima vezanim za navedena polja.

Poseban akcenat biće stavljen na sledeće teme:

  • Fizičko vežbanje i kvalitet života;
  • Fizičko vežbanje kao prevencija i rehabilitacija;
  • Fizičko vežbanje i životna sredina;
  • Vrhunski sport i zdravlјe;
  • Sociopsihološki aspekti sporta i zdravlјa;
  • Sportske i rekreativne aktivnosti i zdravlјe osoba sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
  • Dijagnostika i prognostika u sportu;
  • Genetika, sport i zdravlјe, itd.

Pozivamo zainteresovanu stručnu javnost da svojim radovima daju doprinos ovom naučnom skupu. Za podrobnije informacije možete kontaktirati sekretara Konferencije, Sanju Krsmanović Veličković, na e-mail adresu sanja.krsmanovic@fzs.edu.rs ili telefonskim putem na broj 011/ 404-40-52.

Više o Konferenciji možete pročitati ovde srb / eng.