Beograd, 25.03.2016.

Fakultet za sport Univerziteta „UNION – Nikola Tesla“ iz Beograda, drugu godinu zaredom organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju „Žene u sportu“, koja će se održati u subotu, 4. juna 2016. godine.

Glavni cilj Konferencije je razmena znanja, iskustava i informacija značajnih za rešavanje teorijskih i praktičnih pitanja učešća žena u sportu, sa posebnim osvrtom na Srbiju. Teme na koje će biti stavljen akcenat su: zakonska regulativa sa aspekta pozicije žena u sportu, pozicija, mogućnosti i izazovi učešća žena u sportu, u sportskim medijima, na poslovima menadžmenta, ekološki aspekti sporta, lobiranje u sportu, itd. S obzirom na međunarodni karakter Konferencije, zvanični jezici su srpski i engleski.

Pozivamo zainteresovanu stručnu i naučnu javnost da svojim radovima daju doprinos ovom naučnom skupu. Učešće na Konferenciji treba prijaviti do 03.04.2016. godine, na e-mail adresu konferencija@fzs.edu.rs.

Za podrobnije informacije, kontaktirajte sekretara Konferencije, Mariju Velinov, putem mail-a marija.velinov@fzs.edu.rs ili telefonom na broj 011/ 404-40-52.

Više o Konferenciji možete pročitati OVDE.