Poštovani kandidati, na ovoj stranici možete pronaći prijave za program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja sportski operativni trener u rukometu. Dokumenta za prijave preuzmite na sledećim linkovima:

Konkurs

Prijava