Program traje 18 meseci i sastoji se od 400 nastavnih časova, raspoređenih u devet različitih modula sadržaja i dodatnih modula za ispit.

Praktični deo nastave realizovaće se pretežno na terenima Beogradskog hipodroma, a teorijski u prostorijama Fakulteta za sport, Novi Beograd, Narodnih heroja 30/I.

Obuka će početi nakon formiranja grupe, a polaznici će biti obavešteni putem e-pošte. Precizan raspored nastave biće usaglašen na prvom okuplјanju polaznika. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta mesečno, u dva ili tri dana, po modelu: petak 15 – 19, subota 9 – 18, nedelјom 9 – 13.

Konkurs preuzmite ovde

Popunite prijavu za konkurs