Kontakt informacije

Narodnih heroja 30/I, 11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 404 40 50
Telefon: +381 11 404 40 60
Fax: +381 11 404 40 65
Email: info@fzs.edu.rs
Web: www.fzs.edu.rs

Dekanat

Prof. dr Nebojša Čokorilo, dekan
Tel: 011/ 404-40-50
E-mail: nebojsa.cokorilo@fzs.edu.rs

Prof. dr Nemanja Ćopić, prodekan za nastavu
Tel: 011/ 404-40-56
E-mail: nemanja.copic@fzs.edu.rs

Pišite nam

Predsednik Saveta

Bojan Sekulić
Tel: 011/ 404-40-54
E-mail: bojan.s@fzs.edu.rs

Poslovni sekretar

Sanja Petrešević
Tel: 011/ 404-40-50
E-mail: sanja.petresevic@fzs.edu.rs

Studentska služba

Julijana Tabaković
Tel: 011/ 404-40-60
E-mail: ssluzba@fzs.edu.rs

Sekretar

Žiko Živković
Tel: 011/ 404-40-58
E-mail: sekretar@fzs.edu.rs

Finansijska služba

Maja Sekulić
Tel: 011/ 382-15-15
E-mail: office@eurocontact.rs

PR služba

Jovo Karanović
Tel: 011/ 404-40-55
E-mail: jovo.karanovic@fzs.edu.rs

IT služba

Mr Filip Lukić
Tel: 011/ 404-40-64
E-mail: filip.lukic@fzs.edu.rs

Pravni okvir

Dozvola za rad

Broj: 612-00-01629/2019-06 od 11.10.2019. godine
Rešenje o registraciji
Broj: 1 Fi 324/2012 od 11.09.2012. godine

Podatke za identifikaciju možete preuzeti OVDE

Akreditacija

Bpoj: 612-00-02636/2013-04 od 12.12.2014. godine
Poreski identifikacioni broj (PIB): 107803145
Matični broj pravnog lica: 17841904