Marina Marković, nastavnik engleskog jezika

Rođena u Lazarevcu 1992. godine, tu je pohađala i završila Gimnaziju Lazarevac, društveno-jezički smer. Nakon gimnazije, upisuje Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Engleski jezik, književnost i kultura. Osnovne studije završava 2015. godine sa prosekom 9.39.

Usledile su master akademske studije koje je završila 2017. godine odbranom master rada iz oblasti sintakse na temu: Complex-transitive constructions with adjectival object complement in English and Serbian/Kompleks-tranzitivne konstrukcije sa pridevskim komplementom objektu u engleskom i srpskom jeziku (ocena 10).

Preko sedam godina bavi se predavanjem engleskog jezika, prevođenjem i lektorisanjem, kao i volonterskim radom koji obuhvata nastavu engleskog jezika.