U toku su poslednje pripreme za 1. Međunarodnu naučnu konferenciju „Sport, zdravlje, životna sredina“, koja će biti održana 30. oktobra ove godine na Fakultetu za sport. Imajući u vidu činjenicu da se radi o prvom po redu naučnom skupu koji organizujemo na ovu temu, možemo biti ponosni da smo okupili naučne radnike i stručnjake iz 8 zemalja (Bugarska, Slovenija, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Rusija i Srbija), koji će prezentovati više od 50 originalnih naučnih radova. Skup će, nakon plenarne sesije sa šest uvodnih izlaganja, rad nastaviti po grupama, u tri odvojene sesije podeljene po oblastima (sport, zdravlje i životna sredina).

Svi prijavljeni radovi podležu obaveznoj elektronskoj proveri autentičnosti, prihvaćeni radovi će biti i recenzovani od strane priznatih autoriteta iz datih oblasti. Nakon obavljenih recenzija biće štampan Zborniok radova, a imaće i svoje elektronsko izdanje dostupno preko našeg sajta.

Skup je otvoren za zainteresovane slušaoce, uz prethodnu najavu (konferencija@fzs.edu.rs), zbog ograničenog broja mesta.

Program konferencije (PDF)